A to nejen množství, ale hlavně vodu kvalitní, která odpovídá všem hygienickým požadavkům a nařízením.

„Čekáme pořád na vyjádření ministerstva zemědělství, které by mělo o přidělení dotace na vodovod rozhodnout,“ uvedl na dotaz Deníku starosta Nevolic Josef Velek.

Na množství a kvalitě vody ve studnách obyvatel se podepsala jednak zemědělská činnost v minulosti, ale také počasí posledních let, které vedlo k poklesu hladiny spodních vod.

„Vliv na kvalitu pitné vody v Nevolicích, mělo agrární letiště. Byla tam poměrně hluboká jímka, neodizolovaná a když přišla před lety velká voda, dostal se její obsah do studní. Zemědělské družstvo jako znečišťovatel tady nechalo udělat průzkum spodních vod a zjistilo se, že v části obce došlo ke kontaminaci vody ´moučkami´, které se používaly ke hnojení polí. Projevilo se to tím, že dusičnany dosáhly ve vodě několikanásobku množství, než činí přípustná hodnota, “ vypráví o jednom z problémů starosta.

Druhý problém s vodou vyvstal v poslední době a s klesající hladinou spodních vod se nepotýkají jen Nevoličtí, kde z některých studní berou vodu lidé ze dvou nemovitostí, a tudíž s ní musí velice šetřit.

Kdy se v Nevolicích začalo poprvé uvažovat o vodovodu? „Velice dávno. Teď už máme na vodovod zpracovaný nový projekt. Ten původní existoval už v dobách před rokem 1989, kdy Nevolice patřily pod tehdejší střediskovou obec Stráž. Ten, bohužel, zůstal v ´šuplíku´. Již tehdy se měl vodovod stavět, ale přišel převrat a nakonec se všechny obce patřící pod Stráž osamostatnily,“ vzpomíná starosta Velek.

Nevoličtí by na vodovod potřebovali 7,5 milionu korun. „Pokud získáme dotaci, můžeme na vodovod získat až 80 procent z uvedené částky. Toho ale málokdo dosáhne, takže raději počítáme s dotací ve výši kolem 70 %,“ uvažuje reálně starosta.

Zjišťovali jsme, jak Nevoličtí chtějí zaplatit zbývající část investiční akce.

„Počítáme s využitím vlastních prostředků, a pak také s úvěrem od banky. Uvidíme, kolik bude dotace činit a podle toho se dál rozhodneme,“ odpovídá Velek dodává: „Pokud dotace nepřijde, bude to těžké. Nemáme lesy ani majetek, které bychom mohli zastavit. Záleží, zda nám třeba nenavrhnou rok počkat.“