V našem okolí nyní chátrá desítka kostelů, které nesou označení kulturní památka. Dva – v Pivoni a Tasnovicích, mají nyní naději na záchranu, neboť si je na starost vzala občanská sdružení. Areál pivoňského kláštera si vzalo na starost sdružení Aurelius. Tasnovický, zasvěcený sv. Vavřinci, pak sdružení občanů z Tasnovic a okolí.

„V naší diecézi jsme vybrali desítky kostelů, které jsou v neutěšeném stavu. Kvůli nim byl založen Nadační fond Dominanty. Do něj přispívají většinou drobní dárci,“ říká mluvčí Biskupství plzeňského Alena Ouředníková.

„Ze 480 zachovaných kostelů v Plzeňské diecézi, tedy v celých západních Čechách, je jich ohrožena asi třetina. Postupně jsou z různých zdrojů získávány prostředky na prostou záchranu a dále i na obnovu,“ uvádí plzeňský biskup František Radkovský, který je zároveň předsedou správní rady Nadačního fondu Dominanty.

Mezi ohrožené kostely patří kostel sv. Jiljí v Mělnici. V současné době není kvůli přerostlým stromům téměř vidět.

„Je to velká škoda. Před 40 lety tady můj tatínek dělal předsedu. Bral se za to, takže opravili aspoň střechu,“ říká Antonín Šlehofer.

Nadační fond Dominanty dále zahrnul mezi ohrožené památky kostely v Srbech, Hoře Sv. Václava, Semněvicích, Štítarech a Třebnicích.

„Lidé mohou přispět na záchranu ohrožených památek finančním darem zaslaným na konto nadace. Číslo účtu je 212356826/0300. Předem děkujeme všem,“ zakončuje mluvčí Ouředníková.