Jak První chodská develop, a.s., tak firma Proxus, s. r. o., získaly v hlasování podporu sedmi z jedenadvaceti domažlických zastupitelů.

Záměr postavit nové byty prostřednictvím developera odsouhlasili zastupitelé 19. prosince. Firmy pak na jednání zastupitelstva v polovině března představily svoji vizi nové výstavby. Obě by rády postavily více než stovku bytů v několika objektech, na realitním trhu by je nabízely postupně po ukončení stavby jednotlivých domů. Výstavba i prodej bytů by byla plně v režii vybraného developera, který by je postavil na sedmi městských pozemcích či jejich částech.

„V dané lokalitě bude nezbytné vybudovat i novou dopravní a technickou infrastrukturu - nové místní obslužné komunikace včetně chodníků a parkovišť, prodloužení kanalizačních stok a vodovodních řadů, veřejného osvětlení a teplovodu. Předpokládá se, že město bude vlastníkem této nové veřejné infrastruktury a zároveň zůstane vlastníkem veškerých pozemků tvořících veřejná prostranství, předmětem prodeje soukromému investorovi by tedy byly pouze zastavěné části pozemků, na nichž se budou nacházet jednotlivé bytové domy,“ uvedla na městském webu Jindřiška Deckerová z odboru správy majetku.

Téma výstavby nových bytových domů na největším domažlickém sídlišti budou zastupitelé znovu řešit i při svém nejbližším jednání v květnu.

Josef Babor