„Lidský život je ta nejvyšší hodnota. Právě vy každodenně vyjíždíte k situacím, kdy něčí život visí na vlásku a díky vašemu rychlému a profesionálnímu zásahu se podaří ho zachránit," pronesl hejtman Václav Šlajs k pracovníkům Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje.

Petra Plzenská pracuje u domažlické záchranky od roku 2007 jako zdravotnický záchranář a v současné době i jako řidička záchranářského vozidla systému Rendez-Vous v Domažlicích.

V loňském roce poskytla mimo službu neodkladnou resuscitaci osobě stižené náhlou zástavou oběhu a výrazně tím přispěla k jejímu plnému zotavení a návratu do běžného života. V roce 2002 obdržela od ředitele hasičského záchranného sboru čestné uznání za pomoc při povodních v Plzni.

Josef Šindelář pracuje od roku 2002 jako řidič zdravotnické záchranné služby a od roku 2006 jako řidič zdravotní dopravní služby v Domažlicích.
Jeho obětavé a aktivní plnění pracovních úkolů bylo vždy příkladem pro spolupracovníky. Svým dlouholetým příkladným přístupem k plnění pracovních povinností vzorně reprezentuje zdravotní dopravní službu v rámci zdravotnické záchranné služby.