Věřící z Domažlic a okolí slavili v neděli Boží tělo.

Slavnost Těla a krve Páně, lidově nazývaná Božím tělem, letos připadla na čtvrtek 4. června. Na pozvání biskupa poutníci z Domažlic a Mrákova v tento den odjeli autobusem do Plzně, kde se v katedrále sv. Bartoloměje konala mše svatá a následně průvod do františkánského kostela.

V pátek odpoledne slavili Boží tělo věřící v Horšovském Týně, v neděli ráno pak v Domažlicích.

Nejprve se v arciděkanském kostele na domažlickém náměstí konala od osmi hodin ráno mše svatá, poté šel průvod s Nejsvětější svátostí, nesenou pod zdobeným baldachýnem domažlickým farářem Miroslawem Giergou, kolem čtyř oltářů do klášterního kostela.

U každého z oltářů se četl úryvek z evangelia, přednášely přímluvy a udělovalo požehnání.

Stejně jako v minulých letech tyto oltáře připravili a vyzdobili farníci z Luženic a Luženiček, Chrastavic, Nevolic a z Domažlic.

V průvodu samozřejmě nemohli chybět věřící v tradičních chodských krojích, muzika ani děvčátka, která na cestu rozhazovala okvětní lístky.

„Slavnost těla je pro nás jeden z nejdůležitějších svátků, při kterých se společně modlíme, zpíváme a nasloucháme Božímu slovu. K tomu všemu mě důrazně vedla moje babička, už když jsem byla malá holka, a dnes nevejdu do kostela, aniž bych si na ní nevzpomněla," uvedla účastnice průvodu, seniorka Markéta Bozděchová.