„Ke konci roku jsme měli 149 členů. V průběhu roku 2015 do našich řad vstoupilo 7 nových turistů, pět našich členů vloni zemřelo," konstatoval předseda odboru Petr Matějka ve výroční zprávě, kterou přednesl na členské schůzi.

Nejčastější aktivitou spolku byly turistické vycházky. Domažličtí jich uspořádali 33. Účastnilo se jich 359 turistů a délka naplánovaných tras byla celkem 369 km. Připraveny byly i celodenní výlety a pobyty na Šumavě a v Českém ráji.

Přeznačili 200 km
Do turistické činnosti patří i činnost značkařská.
„Našich 22 značkařů pečuje o 619 km turistických tras pro pěší a 545 km cyklotras na celém okrese Domažlice," připomněl předseda Matějka a pokračoval: „Každoročně musí být třetina tras, což je okolo 200 kilometrů, přeznačeno. Cesty se udržují průchodné průběžným průřezem náletů. Loni bylo přeznačeno 212 km tras, osazeno bylo 5 nových stojanů a 5 směrovníků a 200 směrovek a tabulek."

Turisté mezi sebou rádi přivítají nové zájemce o značkaření, zejména pro značení tras v okrajových částech okresu na Bělsku a na Holýšovsku.

15. sezona na Čerchově
Domažličtí turisté se starají o Kurzovu věž na Čerchově. Loni proběhla již 15. sezona poté, co byl historický majetek znovu předán do vlastnictví KČT.
„Loni rozhlednu navštívilo navštívilo rekordních 10 423 osob. Podruhé jsme překročili roční návštěvnost 10 tisíc lidí. Celkem se od roku 2000 z ochozu Kurzovy věže rozhlédlo 131 740 evidovaných platících turistů," vyčíslil Matějka.

V srpnu na věži přivítali přímé potomky Viléma Kurze, kteří se sem sjeli z celé republiky.

Na věž v září zavítala i vzácná návštěva tří skandinávských velvyslanců: Siri Ellen Sletner z Norska, Helena Tuuri z Finska a Annika Jagander ze Švédska.

Finanční dary
Ve vstupním prostoru věže je umístěna pokladnička pro dobrovolné příspěvky veřejné sbírky. Návštěvníci Čerchova v roce 2015 do ní na opravu rozhledny a chaty vhodili 3 590 Kč. Vloni věnovali různí dárci na Čerchov 59 128 Kč, celkově od roku 2000 to bylo už 1 967 811 Kč. „Výdaje na opravy však loni vyšly na 67 434 Kč a od roku 1999 již na 4 243 083 Kč," dodal předseda odboru.

Opravy na věži
Bylo opraveno těsnění a klenák u dvou oken na západní straně a opraveny schody v horní části věže. Do vstupního prostoru věže byly nainstalovány ochranné mříže. Odbornou firmou na výškové práce byla natřena spodní strana dřevěné podlážky ochozu a podpůrná ocelová konstrukce ochozu.

Problém s vodou i elektřinou
Provoz na Čerchově komplikovaly problémy s vodou i elektřinou.

„Protože zemní elektrické kabely jsou již staré, došlo dvakrát během roku k přerušení dodávky elektrického proudu k čerpadlům na Malinové hoře a tedy k přerušení dodávky vody," zmínil Petr Matějka.

Turisté se dlouhodobě snaží o výměnu 10ampérové-ho jističe el. proudu v turistické chatě za 25ampérový. Během listopadu byly provedeny technické úpravy transformátoru a na jaře snad dojde k jednáním s ČEZ, aby mohl být vyměněn 10ampéro-vý jistič za silnější a nedocházelo k jeho přetížení.

Spokojenost s novou nájemkyní
„Již druhým rokem působila v chatě na Čerchově nájemkyně Vlasta Talašová z Nemanic. Během její druhé sezony byl provoz na Čerchově bezproblémový, návštěvníci jsou s provozem rozhledny i obsluhou a kvalitou jídla v naší chatě spokojeni. Důkazem jsou četné pochvalné zápisy v knize návštěv. Příznivě dopadla i kontrola Okresní hygienické stanice z Domažlic," popsal předseda.

Symbolický akt
V první listopadový den zasadili domažličtí turisté památeční strom – zlatou formu buku lesního v areálu letního kina.

„Tímto symbolickým aktem jsme završili oslavy 110. výročí Kurzovy věže na Čerchově. Zakoupený strom za 3 000 korun jsme věnovali Městu Domažlice a zahájili jsme tak rekonstrukci parku u letního kina," shrnul Petr Matějka.