„Domažlický odbor, od jehož založení uplynulo v roce 2008 již 115 let, patřil vždy k největším odborům nejen v kraji, ale i v rámci českých zemí. K 31. 12. 2008 jsme měli 179 členů. V průběhu roku přistoupili čtyři noví členové, a to Eva Hinterholzingerová, Michael Mack, Alexej Petrašovský a Jana Zdeborová, naproti tomu se stejný počet členů odhlásil,“ říká předseda KČT Domažlice Petr Matějka.


Turisté se v uplynulém roce navždy rozloučili se členy Antonií Bozděchovou, Josefem Doleželem, Liborem Paroubkem, Jaroslavem Smejkalem a Jindrou Tykalovou. Na své valné hromadě uctili jejich památku povstáním a minutou ticha.

Jedenáctičlenný výbor domažlického turistického odboru se v uplynulém roce scházel jedenkrát měsíčně.
„Letos skončilo čtyřleté volební období výboru a na valné hromadě jsme si zvolili nový výbor. Paní Královcovou, Senohrábkovou i pana Lukáška v něm nahradili paní Léblová a Wollerová a pan Krčma. Odcházejícím členům veřejně děkuji za množství vykonané práce a budoucímu výboru přeji mnoho zdraví a sil,“ uvedl Deníku předseda Matějka s tím, že valná hromada ocenila své členy (viz tabulka na této stránce).


Turistické akce
Turisté stihli během roku 2008 řadu akcí. Tou první bylo již 35. Novoroční setkání turistů na Vavřinci, jehož se účastnilo 60 osob. Tentýž den v 10 hodin odstartoval 10. ročník Novoročního výstupu na Čerchov. Zúčastnilo se na 200 osob.
„V průběhu výstupu byla uspořádána novoroční sbírka Světlušky, takzvaný Novoroční čtyřlístek. Ve prospěch lidí s těžkým zrakovým postižením bylo vybráno 2 724 korun. Setkání se mimo jiné účastnil ředitel Městských lesů Domažlice Jan Benda a starosta Waldmünchenu Franz Löffler, doprovázený Franzem Priflingem v historickém kroji ponocného,“ připomíná Matějka.

Třetí akcí KČT Domažlice byla Novoroční vycházka na Díly s účastí 20 turistů. Již tradičně pořádali domažličtí turisté řadu vycházek pro veřejnost. Bylo jich přesně 36 a 482 účastníků při nich ušlo 460 km.

„Z vlastních větších akcí jsme uspořádali 5. dubna 2008 Odemykání České studánky s účastí 400 osob. Z hostů jsme přivítali poslance Parlamentu ČR Jana Látku, poslankyni Marcelu Mertinovou, senátorku Jiřinu Rippelovou, předsedu Klubu českých turistů Plzeňského kraje Václava Zykmunda, starostu Domažlic Ing. Macha, ředitele Městských lesů Domažlice Ing. Bendu, předsedu Waldverein Furth im Wald Spiesse a další,“ vyjmenovává předseda turistů s tím, že poslanec Jan Látka předal turistům při této příležitosti 3 000 korun na opravu Kurzovy věže. Stu〜dánku odemykal starosta Domažlic Miroslav Mach, senátorka Rippelová a předseda Waldverein Furth im Wald Walter Spiess. V Chodově pak proběhla sbírka na Čerchov, který vynesla 776 korun. Společné posezení v Chodově zpestřily svým vystoupením ženy ze Sokola Domažlice a z Penzionu v Baldovské ulici. Městys Klenčí zde vystavoval fotografie z okolí Čerchova,“ vypočítává předseda.

Májové vycházky rodičů s dětmi se 1. května zúčastnilo 123 osob, z toho 66 dětí. Při organizaci turistům pomáhal Dům dětí a mládeže Domino a domažličtí Junáci.

Dálkový etapový pochod Krajem strážců hranic se konal ve dnech 23. a 24. srpna.
„Přes velkou snahu organizátorů se jej zúčastnilo pouze 42 turistů, z toho druhý den pouze 6. Výbor se proto rozhodl napříště připravit tento pochod jen jako jednodenní. Zájem místních turistů podpořit úsilí organizátorů je totiž minimální. V Domažlicích se našli jen tři pochodníci. Otázkou je proto další budoucnost tohoto pochodu,“ podotýká Matějka.

Nepříliš velkou českou účastí byla úpoznamenána 13. září tradiční Vzpomínková pěší pouť z Klenčí do Furthu. Mezi 250 účastníky došlo do cíle jen 30 českých. „V závěru příchozí na hřbitově ve Furthu vzpomněli na zakladatele pouti pana Oskara Kög〜lera. Po mši v kostelíku na tamním hřbitově se uskutečnilo posezení ve společenském centru v Kolpinghausu.

„28. září jsme pro podpoření rodinné turistiky uspořádali Toulky zlatem podzimu. Tohoto pochodu pro rodiče s dětmi se zúčastnilo 65 osob, z toho 30 dětí. V cíli bylo díky domažlickým Junákům připraveno ohniště pro opékání vuřtů,“ říká Matějka.

Velmi vysoce navštívenou akcí bylo podzimní Zamykání České studánky. „Studánku zamykal domažlický starosta inženýr Mach a předseda německých turistů z Furthu Spiess. Prvně v historii této akce však ve studánce bylo tak málo vody, že k přípitku musel být použit 13. karlovarský pramen. Na opravu Kurzovy věže při této akci věnovala paní Šálená 500 korun, paní Navrátilová rovněž 500 a sbírka v Chodově vynesla 435 korun.

Ve spolupráci s Českým červeným křížem uspořádali domažličtí turisté druhý pochod proti diabetu, jehož se účastnilo 30 turistů. V cíli pochodu v Havlovicích byl pochodníkům měřen krevní tlak a glykémie. Pochod vedla Jitka Wogelová.

Domažličtí kromě vlastních akcí podpořili svou účastí akce okolních odborů, jimiž byly Plzeňská šlapka, Jarní setkání turistů Plzeňského kraje v Dobřívi, pochod Lenochod, Májový senior puchýř v Plzni a účastnili se i oslav 120 let KČT v Praze.

Dále se se Sokolskou župou šumavskou účastnili výstupu na Roklan, absolvovali pochod Podzim pod Zelenou horou v Nepomuku a nechyběli ani při Podzimním setkání turistů Plzeňského kraje ve Švihově.

„Během roku jsme uskutečnili tři autobusové zájezdy. Tím prvním byl lyžařský zájezd na Geiskopf v SRN, druhým zájezd na Šumavu do Kubovy Huti, s výstupem na Boubín, návštěvou Chalupské slati, vodní elektrárny Františkov a Jezerní slati. Při třetím zájezdu do východní části Českého středohoří jsme navštívili zámek Liběchov, zámek Ploskovice, a po výstupu na vrch Sedlo také město Úštěk. Všechny zájezdy připravil a vedl Karel Bílek,“ uvedl Matějka s tím, že turisté kromě výše uvedených zájezdů uspořádali také dva za kulturou, a to do Velkého divadla v Plzni na revuální operetu Rose Marie a na hru Naši furianti.

Ani v zimním období turisté nezaháleli – připravili šest besed. První měla název Na kole po Francii a své zážitky sděloval Vratislav Altmann. Při další vyprávěla Jaroslava Wollerová o Peru a Bolívii. Národní parky USA přiblížil v první besedě doktor přírodních věd Petr Větrovský, v druhé hovořil o putování po pouštích a horách Arizony, Utahu a Kalifornie. Josef Doubek vyprávěl zážitky z cesty po Číně a konečně Vladimír Smejkal měl přednášku na téma Horolezecká expedice k osmitisícovým vrcholům Karakoramu v Pakistánu.
„Při besedách vybíráme dobrovolné vstupné, besed se zúčastnilo 107 zájemců o cestování a na nájem místností v gymnáziu věnovali účastníci 877 korun.

Jak propagují Chodsko
„V letošním roce vyjde v souboru mapy v edici Poznáváme kraje České republiky vydávaném Kartografií Brno také dvanáct pohlednic. Svou pohlednici tam bude mít i rozhledna na Čerchově. Snažíme se i o celostátní propagaci Chodska,“ předesílá předseda domažlického KČT.

V průvodci Chodsko – Domažlicko vydaném nakladatelstvím Soukup a David na přelomu roku 2008-2009 bude mít svoji stránku náš odbor a rozhledna na Čerchově. Těmito počiny se KČT Domažlice snaží o zviditelnění Chodska v celostátním měřítku.

„V roce 2008 jsme připravili v nákladu tisíc kusů druhé rozšířené vydání knihy Jak šel čas na Čerchově. Kniha se prodává nejen na Čerchově, ale i v Chodském knihkupectví na náměstí Míru a v knihkupectví v Alejích v Domažlicích, ale také v Mapovém centru v Plzni a v knihkupectví Academia na Václavském náměstí v Praze,“ uvádí Matějka s tím, že Čerchov se dostal i na radiové vlny v relaci Rozhledny v západních Čechách, kdy bylo dvacetiminutové pásmo odvysíláno na stanici Český rozhlas 3 – Vltava a posléze na stanici Plzeň.

Jaká byla sezona na Čerchově
Na Čerchově proběhla loni již osmá sezona. Za rok 2008 navštívilo rozhlednu 8 017 turistů. Celkem od roku 2000 se z ochozu Kurzovy věže rozhlédlo 71 945 turistů.

„Tržba na Čerchově loni činila 140 510 korun, sbírka v pokladně na Čerchově přinesla 4 615 korun. Veřejná sbírka na opravu rozhledny musela být ukončena 2. května 2008. Po vyúčtování sbírky jsme zažádali o novou sbírku na opravu rozhledny a chatky. Od 22. října již probíhá další veřejná sbírka na Čerchov. Také loni postihl Čerchov uragán, tentokrát Emma, a napáchal nám velké škody. Strhl komín u chatky a poškodil její střechu. Opravu provedla Teplotechna Domažlice a Klempířství Pavel Tomášek. Teplotechna věnovala sponzorský dar tři tisíce korun a pan Tomášek věnoval nádobí do chaty na Čerchově. Škoda na majetku činila 151 tisíc a 605 korun, vyjma pěti tisíc korun vše uhradila pojišťovna z pojistného proti živelním pohromám,“ říká Matějka.

V chatě turisté vloni svépomocí provedli nátěry, opravu WC a truhlářství Jahn dokončilo instalaci kuchyňské linky v chatce. Společenskou místnost vybavili dalšími třemi věšáky na šaty. Upravili okolí Kurzovy věže, odstranili staré, zpola zarostlé betonové obrubníky z doby působení armády, protože překážely v chůzi a při sekání trávy.

„V garáži byl proveden velký úklid a oddělen prostor pro dříví do chaty od prostoru pro úkryt návštěvníků před deštěm při pořádání větších akcí na Čerchově. Nejvíce hodin zde odpracovali pánové Bílek, Doubek a Krčma. Celkem zde bylo odpracováno 586 hodin,“ bilancuje Matějka.

Ne vše bylo pozitivní
„Proti nebezpečí pádu ze špatně zabezpečené radarové terasy jsme chtěli toto místo ohradit pletivem. Kvůli nesouhlasu majitele pozemku, města Domažlice, jsme se rozhodli ukončit pronájem radarové plošiny a dále mít pronajatou pouze bývalou velkou garáž,“ informuje předseda KČT Domažlice.
„V závěru turistické sezony nám mnoho starostí i finanční ztrátu přes pět tisíc korun způsobili i někteří neukáznění návštěvníci Čerchova. V chatce bylo ucpáno odpadní potrubí na WC. Veškeré snahy o chemické a mechanické zprůchodnění potrubí vyřešil až v září CHVAK Domažlice,“ říká Matějka.

Zajímavosti
Od listopadu 2008 jednají domažličtí turisté s Českým hydrometeorologickým ústavem v Plzni o možnosti obnovit na Čerchově meteorologickou stanici s automatickým provozem a on-line připojením na internet. Meteorologům by pomohlo zpřesnit předpověď počasí a nám více zviditelnit Čerchov.

Do nové sezony 2009 chystají na Čerchov nový suvenýr – mosazné ražené štítky na hůl s motivem současné Kurzovy věže. Objednáno bylo zatím 500 kusů u jablonecké firmy Sinn.

U České studánky provedly Městské lesy Domažlice úpravu okolí altánu a studánku vyčistily. Klempířství Pavel Tomášek věnovalo na střechu novou hliníkovou plechovou špičku, protože původní již zkorodovala.

Ke změnám dochází i na Tanaberku. „Výsledkem iniciativy obce Všeruby a Občanského sdružení Tanaberk je rozsáhléá úprava okolí kostela svaté Anny. Proběhla tam komplexní pozemková úprava a pozemky byly geodeticky zaměřeny. Občanské sdružení nás požádalo o dlouhodobý pronájem našeho pozemku na Tanaberku, konkrétně parcely po bývalé turistické chatě. Dnes je toto místo zpustlé a porostlé náletovou zelení. Občanské sdružení chce postavit dřevěný zastřešený altán, volně přístupný veřejnosti. Výbor s tímto návrhem souhlasil. Altán by měl být postaven v letošním roce,“ uvedl Matějka.

Kdo si zaslouží poděkování
„Děkujeme Městskému úřadu Domažlice za finanční podporu 10 800 korun na turistické akce. Dále Městským lesům Domažlice za trvalou podporu turistiky, budování turistických zařízení a informačních tabulí a za spolupráci při turistických akcích. Děkujeme správě CHKO Český les v Přimdě za osazování turistických informačních tabulí na zajímavých místech Českého lesa. Dík patří všem jmenovaným i bezejmenným, kteří nám pomáhají v rozvoji turistiky na Chodsku a veřejnosti tak zpřístupňují přírodní a kulturní bohatství naší krajiny. Do nového roku 2009 všem mnoho zdraví, štěstí a jak turisté říkají: ´Zdrávi došli,“ zakončuje předseda KČT Domažlice Petr Matějka.

Turisté a jejich přátelé, kteří získali celostátní a další ocenění
Veřejné uznání Oblasti KČT Plzeňského kraje v průběhu roku obdrželi: Marie Levá, Marie Nová, Anna Vorlíčková a Pavel Koláč
Veřejné uznání s medailí Oblasti KČT Plzeňského kraje: Václav Potužák
Veřejné uznání a čestný odznak Vojty Náprstka: Petr Matějka
Čestné uznání Oblasti KČT Plzeňského kraje: Karel Bílek
Diplom ústředí KČT za dlouholeté pořádání turistické akce Toulky zlatem podzimu a Májové vycházky rodičů s dětmi: KČT Domažlice
Čestné uznání Oblasti KČT Plzeňského kraje: Jiří Mathauser, Svatopluk Doubek a Jaromír Krčma za práci věnovanou KČT
Poděkování KČT Domažlice a velkou cestovní knihu: Jan Benda, ředitel Městských lesů Domažlice za velmi dobrou spolupráci při pořádání turistických akcí, péči o turistická zařízení, realizaci naučné stezky a všeobecnou podporu turistiky. Karel Bílek, Svatopluk Doubek a Jaromír Krčma za obětavou činnost pro KČT(vycházky, zájezdy, práce na Čerchově), Marie Senohrábková za dlouholetou obětavou a precizní práci jednatelky odboru, Věra Kuželková za spolehlivou a svědomitou práci hospodářky odboru.
Poděkování odboru a turistický průvodce Chodsko-Domažlicko: Svatopluk Krejsa za vedení kroniky, vycházek, vyhledávání archivních materiálů, Emílie Nosková za zajišťování zájezdů do divadel, vycházky a překlady z němčiny, Jürgen Kögler za organizování společných turistických akcí-Vzpomínková pěší pouť Klenčí – Furth, Karl Reitmeier za spolupráci v propagaci turistických akcí v bavorském tisku a na internetu, Jaroslav Lukášek za vedení vycházek, péči o inventář odboru, práce na Čerchově a získávání sponzorů, Jiří Mathauser za turistické vycházky, turistické značení a péči o Kurzovu věž, Drahoslav Milisderfer za obětavou činnost značkaře, Marcela Královcová za vedení evidence členské základny, jubilea členů odboru, vybírání členských příspěvků a Marie Janutková za obětavou práci pro turistiku.