„Je potřeba zaměřit pozornost na zelené plochy – parky – v našem městě. Pro život lidí jsou nepostradatelné. Oceňuji tuto iniciativu Klubu českých turistů Domažlice a věřím, že se tomuto stromu bude v parku dařit dobře, že vyroste bez problémů," uvedl ve svém projevu starosta Miroslav Mach.

„Stále se za něčím ženeme, a když toho dosáhneme, stanovíme si jiný cíl nutný ke štěstí a pospícháme dál. Stále více ztrácíme schopnost vnímat přírodu kolem sebe. Našeho ocenění se stromy často dočkají, až když zjistíme, že nejsou tam, kde bývaly. Najednou poznáme, že jsme ztratili důvěrného přítele, který byl stále připravený být s námi, když jsme to potřebovali. Je nejvyšší čas, abychom se v dnešní uspěchané době zastavili a obrátili se k přírodě, protože nám pomůže připomenout to, na co rychle zapomínáme. Stromy jsou vždy zdrojem klidu a míru pro naše roztěkané myšlenky, rozervaná srdce a věčně nespokojené duše," citoval předseda klubu KČT Petr Matějka z knihy Stromy a lidé od Z. Práškové a H. Grünfeldové.

Velké poděkování patří zkušenému arboristovi Tomáši Radovanu Ridelovi za jeho iniciativu, přípravu, dovezení stromu a následné zasazení. S velkým nadšením a v sympatickém duchu nám účastníkům vše vysvětlil, popsal buk a jeho život.

„Turisté si letos připomněli sto deset let od otevření Kurzovy rozhledny na Čerchově a je hezké, že na její počest věnovali městu tento buk lesní – kultivar Davick gold," řekl Ridel.

Děkuji všem, kteří tuto myšlenku podpořili a pomohli ji uskutečnit.

Jana Lásková

Výsadba stromu v letním kině v Domažlicích.