Další úspěšný rok má za sebou Klub českých turistů v Domažlicích. Spolek, jehož začátky sahají do roku 1893, měl k 31. prosinci 2009 169 členů.

„Je to o deset méně než před rokem, kromě jiných nás vloni opustil například čestný občan Domažlic Jakub Blacký. V průběhu roku jsme přijali za členy Ivanu Dufkovou a dlouholetého přítele z Bavorska, účastníka našich akcí, jinak předsedu spolku furthských turistů Waltera Spiesse,“ říká předseda KČT Domažlice Petr Matějka.

Domažlický odbor turistů se scházel v loňském roce jedenkrát měsíčně.

„V březnu jsme provedli změnu ve výboru, na vlastní žádost kvůli neshodám v otázce investorské odstoupil Svatopluk Krejsa, do výboru tak nastoupil první náhradník z voleb Miroslav Ryšánek.

Turisté svůj rok 2009 zahájili po silvestrovské půlnoci tradičním novoročním setkáním na Vavřinci, po němž ve stejný den následoval Novoroční výstup na Čerchov, jehož se zúčastnilo na čtvrt tisícovky lidí.

„Na Čerchově ani tentokrát nechyběl v historickém oděvu ponocného Franz Prifling z Waldmünchenu, který ve verších pozdravil přítomné a popřál Čerchovu jen to nejlepší. Na vrcholu nechyběl starosta Domažlic Miroslav Mach, starosta Waldmünchenu Franz Löffler, ani starosta Klenčí Karel Smutný s místostarostou a zároveň ředitelem Městských lesů Domažlice Janem Bendou. Na Čerchově se uskutečnila i charitativní akce Novoroční čtyřlístek, kdy 136 dárců odevzdalo ve prospěch hendikepovaných 4 040 korun,“ připomíná Matějka.

Turisté absolvovali v roce 2009 desítky akcí. Jen turistických vycházek bylo devětadvacet. „Nejčastěji vycházky připravoval Karel Bílek, nejpilnějšími pochodníky byly tři ženy – paní Tauerová, Léblová a Němcová nachodily celkem 4 390 kilometrů. Dále se jako vedoucí vycházek uplatnili Svatopluk Doubek, Marie Senohrábková, Marie Janutková, Emílie Nosková, Anna Léblová, Jiří Mathauser a také předseda klubu Petr Matějka.

Turisté oceňovali

Lednovému vyhodnocení nejlepších domažlických turistů předcházelo 21. listopadu to, které se uskutečnilo na Krajském setkání turistů Plzeňského kraje ve Stříbře. Tam byli vyzvednuti Karel Bílek, Miroslav Ryšánek, Zdeněk Kadlec, Jaromír Krčma, Drahoslav Milisderfer za organizační a značkařskou činnost.

„Za propagaci naší činnosti v českých a německých novinách jsme ocenili Karla Reit〜meiera a Annu Zdeborovou. Walter Spiess obdržel ocenění za rozvíjení partnerské spolupráce mezi Waldverein Furth im Wald a KČT Domažlice, oba spolky mají za sebou 20 let vzájemných kontaktů. Manželé Mackovi z Prahy od nás obdrželi poděkování za dlouholeté sponzorování našeho odboru, členka Marie Senohrábková byla oceněna za dlouholetou aktivní a stále pokračující organizační činnost ve výboru KČT Domažlice.

Z nejvydařenějších akcí turistů

Tradiční Odemykání České studánky se uskutečnilo 4. dubna. „České dráhy zvládly nápor turistů, policie pak zajistila bezpečný přechod obchvatu České Kubice, takže ke studánce v pořádku dorazilo kolem 450 lidí. Mezi nimi nechyběl starosta Domažlic Miroslav Mach a jeho kolega z Furthu Johannes Müller, kteří společně odemkli studánku. Domažličtí lesáci se postarali o občerstvení u Zelené chýše a patří jim i poděkování za to, jak studánku vzorně opravili,“ říká předseda KČT Domažlice s tím, že při následném posezení v Chodově vynesla díky tombole sbírka pro Čerchov, kterou si vzali na starost manželé Krejsovi, 1 262 korun. Všichni pak chválili nepřekonatelné koláče paní Navrátilové z Domažlic.

„Již několik let se nám daří přilákat veřejnost na Májovou vycházku s dětmi. Té poslední se zúčastnilo 148 osob, z toho 72 dětí. Radost máme i z účasti na Setkání turistů na Čerchově, které bylo věnováno desátému výročí navrácení Kurzovy věže turistům. Zúčastnily se ho zhruba tři stovky lidí a od zástupce krajského výboru KČT jsme obdrželi ocenění za III. místo v celostátní soutěži Turisté přírodě za brigádnickou činnost. Velkou zásluhu na tom mají pánové Bílek, Doubek a Krčma,“ podotýká Matějka.

Měsíc září přinesl do turistického kalendáře Vzpomínkovou pěší pouť z Klenčí do Furthu.

„Je zajímavé, že mezi dvěma sty účastníky byla většina z opačné strany hranice, od nás šla jen sedmdesátka lidí,“ říká předseda KČT Domažlice.

Další masovou akcí domažlických turistů bylo Zamykání České studánky. Tentokrát ji zamykal domažlický starosta Miroslav Mach s předsedou furthských turistů a také naším novým členem Walterem Spiessem. Mezi hosty byli poslanci Parlamentu ČR Jan Látka a Marcela Mertinová a senátorka Jiřina Rippelová.

Kromě vlastních akcí podpořili členové KČT Domažlice celou řadu akcí pořádaných turisty v regionu i mimo něj. Uspořádali čtyři zájezdy a stejný počet besed, dvakrát zavezl autobus turisty i veřejnost do divadla v Plzni.

„Všemožně se snažíme propagovat Chodsko v celostátním měřítku. Myslím, že k tomu přispělo i červencové živé vysílání pořadu Poradíme vám, kdy mne a Jana Bendu zpovídala Květa Bodolová z Českého rozhlasu Plzeň.

Dar skautům

Domažličtí turisté vloni zjistili, že inventář v podobě 15 stanů, 13 spacích pytlů a 14 vložek do nich nebyl prakticky využíván. Výbor vše nabídl domažlickým skautům a 14. září došlo k bezplatnému předání.

Kolik lidí bylo loni na Kurzově věži

V rámci deváté sezony navštívilo Kurzovu věž 8 350 turistů. „Je to o téměř 350 lidí více než v předchozím roce. Od počátku, od roku 2000, se z ochozu věže dívalo 80 295 lidí. Návštěvníci darovali na opravu rozhledny 10 014 korun, za uplynulý rok pak dosáhly veškeré finanční dary částky 74 356 korun. Podařilo se provést opravy za 51 607 korun a další nás čekají i letos,“ upozorňuje Matějka.

Co čeká KČT Domažlice letos

Rok 2010 bude pro domažlické turisty obdobný jako ty předcházející. S jednou výjimkou. Turisté budou muset sehnat stovky tisíc korun. Finančně náročnou opravu si vyžádala Kurzova věž.

„V průběhu minulého roku upozornil nájemce věže pan Mathauser na obnovující se spáry v ostění oken. Závadu jsme nechali posoudit statikem a stavebním technikem. Vzhledem ke zkušenostem se záchranou historických objektů jsme se rozhodli oslovit plzeňskou firmu Pegisan.

„Po prohlídce rozhledny ředitelem firmy byla navržena betonová injektáž a stažení zdiva ocelovými táhly a přespárování severní strany. Vzhledem ke stavu zdiva je však nutné postavit lešení. Náklady na opravy byly vyčísleny na půl milionu korun. Zdivo bylo přespárováno již před 9 roky, avšak stáří věže, klimatické podmínky a hluboké předchozí poškození způsobilo zvětšování trhlin. Dále bude třeba vyměnit tři okenice na jižní a východní straně ochozu. Při prohlídce podlážky bylo zjištěno její poškození v jihozápadním rohu ochozu. Na jaře bude tedy nutná důkladná odborná prohlídka a výměna poškozených částí. Vzhledem k tomu, že dřevěná nosná konstrukce a podlážka se musí každoročně horolezeckou technikou znovu natírat, a přesto životnost dřevěných prvků není dlouhá, navrhujeme nechat zhotovit projekt a posléze nechat udělat kovovou nosnou konstrukci a podlážku ošetřenou dvojnásobným žárovým pozinkováním. Kovová konstrukce přijde odhadem na dalších 500 tisíc korun. Protože nastíněné opravy jsou nad naše finanční možnosti, obrátili jsme se se žádostí o pomoc na ústředí KČT v Praze,“ vypočítává předseda Matějka s tím, že turisté oslovili s žádostí o pomoc například Krajský úřad Plzeňského kraje, město Domažlice, obce Klenčí, Chodov, Českou Kubici a Babylon, dále Správu CHKO Český les v Přimdě a řadu soukromých podniků a společností.

„Pomoc nám přislíbil i poslanec Jan Látka a senátorka Jiřina Rippelová. Čeká nás letos opravdu těžký rok, avšak s opravami nelze otálet,“ zakončuje předseda KČT Domažlice Matějka.