„V rámci dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu se Městská policie v Domažlicích v následujících měsících zaměří na problematiku parkování na chodnících především v místech, kde to není povoleno dopravní značkou," konstatoval Václav Kubaň, preventista domažlické městské policie.

„Řidič, který neoprávněně zaparkuje na chodníku, se dopouští přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu," připomíná preventista. Za tento přestupek mohou strážníci na místě uložit až dvoutisícovou pokutu, případně přestupek oznámit k projednání správnímu orgánu.

„V případech, kdy zaparkované vozidlo na chodníku tvoří překážku v silničním provozu, jsou strážníci oprávněni nařídit odtah tohoto vozidla na náklady jeho provozovatele," upozorňuje Kubaň.

Neoprávněné stání na chodníku řeší strážníci Městské policie v Domažlicích takřka každý den.

„Ve většině případů si je řidič vědom toho, že na chodník vozidlo nepatří. Upozorňujeme řidiče, aby si uvědomili, že chodník je určen především chodcům. Problém s obcházením vozidel mají zejména senioři, matky s kočárky, mateřské školky a tělesně postižené osoby. Chovejme se k sobě prosím ohleduplně," vyzývá závěrem Václav Kubaň.