Závěrečná letní přednáška se týkala bezpečnosti seniorů, což u klientů velmi oblíbené téma.

„Chtěli bychom poděkovat Waldemaru Janečkovi a preventistce Městské policie v Domažlicích Věře Říhové za velice zajímavé zpracování tohoto tématu," říkají klienti a zaměstnanci domova pro seniory. „Všechny dotazy srozumitelně zodpověděli, přidali i zajímavé případy ze své praxe a nechyběla ani praktická ukázka toho, jakým způsobem se bránit a použít pro seniory zcela dostupné obranné prostředky," dodávají.

Jelikož se ukázalo, že téma sebeobrany je pro seniory velice zajímavé, Waldemar Janeček přislíbil na podzim další návštěvu klientů v domově pro seniory.

„My si jeho vstřícného jednání velice vážíme. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem přednášejícím, kteří si našli chvilku na seniory a ve svém volném čase a zcela bezplatně se jim věnují," zakončili zaměstnanci a klienti domova.

Beseda o bezpečnosti seniorů.