Kromě účasti na oslavách Dne nezávislosti a slavnostního přijetí na radnici absolvovali i neformální program.
Navštívili například vesnici Stangelville. „Byla založená M. Štanglem ze Stráže u Domažlic. Ves je přifařena pod Mrákov, kde je kostel sv. Vavřince. A tak si přistěhovalci postavili ve zvlněné krajině Wisconsinu kostel a zasvětili ho Vavřinci. Nápisy dárců na vitrážích jsou v češtině a na náhrobcích jsou česká jména, částečně německá,“ popsal místostarosta Stanislav Antoš.

„Milí lidé nás přivítali v zaplněném kostele, a byť až na jednoho nemluvili česky, některá slova si uchovali stejně jako vztah k vlasti předků. A česky mluvící pan Stellner vyrostl ve třetí generaci v USA, a byť za 90 let svého života byl jen na čtyřech krátkých návštěvách Čech, přirozeně mluví chodským nářečím! Proti kostelu je vyhlášené řeznictví pana Konopa. Majitel nám v češtině popsal svoje výborné výrobky – jitrnice, jelita, špek,“ dodal domažlický místostarosta.