Před několika okamžiky schválilo zastupitelstvo města Domažlic rozpočet pro tento rok.

Byl sestaven jako vyrovnaný, v příjmové i výdajové části ve výši 384 milionů a 681 130 korun. Město má šest milionů korun jako rozpočtovou rezervu a dalších 124 milionů a 186 530 korun jako rezervu investiční.