Vzorky vody, které nabrali 14. září večer u přítoku a výtoku z tzv. Froňkova rybníka plného mrtvých ryb u Draženova příslušníci havarijní skupiny HZS Plzeňského kraje z Třemošné, už jsou vyhodnocené.

„Pracovník kafilerie odvezl od rybníka na tři stovky kaprů. Už nám přišla faktura za jejich likvidaci, zaplatíme za ni bezmála čtyři tisíce korun," říká předseda domažlických rybářů Karel Amerling s tím, že další půlstovka ryb zahynula v následujících dnech.

Jak domažličtí rybáři, kteří v tomto chovném rybníku hospodaří, předpokládali, do jeho vody se dostaly látky, které způsobily zmíněnou pohromu.

„Analýzou vzorků vod byly zjištěny překročené hodnoty některých ukazatelů. Nejvyšší koncentrace vykazovaly amonné ionty, které výrazně překračovaly maximální přípustné hodnoty. Zároveň byly naměřeny vysoké koncentrace fosforečnanů, což ukazuje na znečištění z domovních odpadů," vyjímáme ze zprávy laboratoře.

Podle přiložené tabulky byl obsah amonných iontů (NH4) na přítoku do rybníka 3 mg, přípustná hodnota pro kaprovité ryby je 1 mg. Obsah dusitanů (NO2) a fosforečnanů (PO3) shodně 1,2 mg, přičemž u dusitanů je za maximálně přípustnou mez považována hodnota 0,9 mg.

„Další postup doporučujeme řešit s odborem životního prostředí a Policií ČR," připsala laboratoř na závěr protokolu.

Na kolik si rybáři cení ryby, o které přišli?

„Počty jsou v tomto případě jednoduché. Kilogram kapra stojí pětasedmdesát korun. Přišli jsme o více než 400 kusů, což je – bereme-li hmotnost – hrubým odhadem přes pět metráků ryb. K tomu faktura za jejich likvidaci a dostaneme se na téměř 50 tisíc korun," říká smutně předseda rybářů.

Daleko horší je skutečnost, že ryby byly určené na vysazování do sportovních revírů.

„Ještě budeme muset nakonec ryby kupovat, aby bylo co lovit. Někdo ušetřil za vývoz septiku 6 000 korun, ale nám způsobil několikanásobně vyšší škodu," zakončil šéf domažlických rybářů Amerling.

O zjištění úhynu ryb si můžete přečíst ZDE