Činnost Městské policie Domažlice se vedle svého represivního působení značnou měrou orientuje také na oblast prevence.

Mezi preventivní aktivity domažlických strážníků patří mimo jiné také projekt obecně prospěšné společnosti Bezpečně na silnicích a horské služby ČR s názvem Na kole jen s přilbou, v rámci kterého domažličtí strážníci vyrážejí do ulic a kontrolují, zda jsou cyklisté vybaveni tak, jak jim ukládá zákon.

„Název projektu napovídá, že hlavním smyslem akce je upozornit především na benefity cyklistických přileb, jejichž nošení není pro cyklisty starší 18 let povinné. Strážníci proto v rámci akce rozdávají letáčky a upozorňují cyklisty na možné následky pádu z kola v případě absence cyklistické přilby, které mohou být v nejhorších případech zcela fatální," říká preventistka Domažlické městské policie Věra Říhová.
Kromě přileb se domažličtí strážníci zaměřují také na povinnou výbavu jízdního kola, která je ze strany cyklistů mnohdy značně podceňována.

„Je však třeba si uvědomit, že kolo je vozidlo, byť nemotorové, a musí tedy splňovat určitá zákonem stanovená kritéria. Mezi již oslovenými cyklisty bylo jen několik málo vzorných jedinců, kteří měli své kolo zcela v pořádku a navíc jim na hlavě nechyběla ani cyklistická přilba. Většině cyklistů kromě nepovinné přilby chyběly také zákonem předepsané prvky jízdního kola – nejčastěji odrazky na paprscích kol či na pedálech a přední i zadní odrazka," vysvětluje Říhová s tím, že mnozí cyklisté se mylně domnívají, že pokud mají nové kolo, je již z výroby vybaveno tak, jak stanovuje zákon.

Opak je pravdou. Povinnou výbavu je nutné si vždy překontrolovat. „Cyklisté si od strážníků v rámci této akce místo pokut odnášejí cenné rady a doporučení jak správně vybavit své kolo a také řadu důvodů, proč je cyklistická přilba tolik důležitá, jak ji správně vybrat a jak o ni pečovat," dodala Říhová.

Strážníci cyklisty kromě rad vybavují také cyklomapkami a reflexními páskami, které jsou dalším důležitým bezpečnostním prvkem při pohybu osob na silnici mimo území obce za snížené viditelnosti, ať už na jízdním kole, či pěšky.