Trio Anna Vacíková, Michaela Suastiková a Kateřina Jozová se prosadilo se společnou prací  nazvanou 3D modely domažlických gotických staveb.

„Z archivu v Horšovském Týně jsme si okopírovaly stavební plány, ty jsme si rozkreslily na papír a z toho jsme zpracovaly počítačové 3D modely. Pak jsme udělaly vystřihovánky, ze kterých se dají sestavit papírové modely. O ně projevilo zájem i domažlické informační centrum, které by je chtělo využít k propagaci města," informovala nás Anna Vacíková.

Zcela odlišnému oboru se věnoval Pavel Kůs. „Tématem mé práce bylo studium základních vlastností rytých hologramů. Přivedla mě k němu moje účast v mezinárodní soutěži pořádané vzdělávací organizací Talnet. Součástí byl i kurz, kde jsme řešili různé fyzikální problémy, a já jsem se tam začal věnovat tomuto tématu," uvedl úspěšný gymnazista. A k čemu jsou hologramy dobré? „Když vezmete tužku a papír, nakreslíte něco ve formě 2D, ale chybí tomu prostorový vjem. Naproti tomu hologram je typ zobrazovací techniky, který nám zprostředkuje prostorové vnímání," vysvětlil pohotově Kůs.

Další postupující je Lenka Rieszová. Tématem její práce byla origami, což je japonské umění skládat různé motivy z papíru, a Platónská tělesa. „To jsou pravidelné mnohostěny. Tyto čtyř až dvacetistěny jsem skládala formou origami z papíru. Platónská tělesa je možné použít jako učební pomůcku pro lepší prostorovou představivost," vysvětlila účel své práce Rieszová. „My jsme si to už vyzkoušeli při hodině deskriptivní geometrie," doplnila ji pohotově jedna spolužačka a potvrdila tak praktickou využitelnost této soutěžní práce jako učební pomůcky.

Do národního kola postoupila ještě Kateřina Karpíšková. Velkou naději mají také Kamila Štibraná a Šárka Páchová. Ty sice ve svých kategoriích obsadily druhá místa, ale i z těchto prací se po ukončení všech krajských kol ještě vyberou ty nejlepší, aby doplnily již jasné finalisty, kteří v krajských měřeních znalostí a dovedností své kategorie vyhráli. Celostátní kolo se uskuteční v polovině června v Plzni.

Autor: Jan Pek