„Už v roce 2008 byla snaha tyto tabulky umístit na cedule se jménem města," připomíná Kamil Jindřich, předseda domažlického výboru pro spolupráci s partnerskými městy. Tehdy iniciativa nedošla svého naplnění, a tak se loni ustavený výbor zasazuje o umístění cedulí znovu.

Partnerskými městy Domažlic jsou Furth im Wald (Německo), Ludres (Francie) a Furth bei Gött-weig (Rakousko).

Domažličtí zastupitelé na svém posledním zasedání schválili záměr osazení informačních tabulí s uvedením partnerských měst na příjezdových komunikacích.
Se záměrem musí souhlasit dopravní inspektorát. „Do současné doby nepřijal žádný podnět, který by se umístění uvedených znaků týkal," popisuje současný stav policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Umístění nové tabulky na stávající cedule s názvem města ale není možné.
„Přímo na tuto dopravní značku není možné umístit zmíněnou tabulku," vysvětluje policistka a pokračuje: „Po zvážení okolností a situace na každém konkrétním místě je možné tabulku umístit na zvláštní tyčku či stojan v blízkosti stávajících značek označujících název obce."

Mezi poslední partnerské akce patřily Turnaj tří měst v kopané a basketbalu, slavnost u příležitosti 25. výročí podpisu partnerské smlouvy s Furthem im Wald a nadcházející výstava betlémů v Ludres, na které budou zastoupeny i exponáty z Muzea Chodska.