Nevýstavní rok proto, že se soustředíme hlavně na Mrákovskou výstavu ve dvouletých cyklech v sudých ročnících, a to bylo v září loňského roku a další bude v září roku 2020. Květnový termín výstavy v Brně není totiž pro nás výhodný, neboť plemenice připravované na Mrákovskou výstavu již nejsou, vzhledem k jinému stadiu laktace, v optimální výstavní kondici. O to cennější je rozhodnutí zootechniků ze Staňkova a Meclova, že se rozhodli výstavu zúčastnit. Poděkování patří hlavně Jarce Jánská z Agra Staňkov a Tomáši Fialovi z Meclovské a.s., kteří zvířata připravili za pomocí studentů SOU a SZŠ v Horšovském Týně a faremních zootechniků.

Na samotné výstavě postavily své kolekce krav vedle sebe a pracovali se všemi společně. Jsem osobně rád, že již na sebe berou plnou zodpovědnost za zvířata, za jejich přípravu i předvedení a jako bývalí absolventi SOU v Horšovském Týně předávají své zkušenosti budoucím zootechnikům, kteří se zhostili nejen ošetření a přípravy zvířat na výstavě, ale i jejich premiérovém předvedení krav. Do obojího se pustili na výbornou. Konkrétně se jednalo o studenty třetího ročníku Vlastu Weinera a Martina a Matěje Konášovi. Musím říci, že mají dobré učitele, neboť jak Jarka Jánská, tak Tomáš Fiala si z výstav již přinesli ocenění nejlepšího vodiče na výstavě. I tentokrát na výstavě jsme zaznamenali prvenství právě díky kategorii nejlepšího vodiče. Toto ocenění si právem odvezla Jarka, která i díky předvedení dvou krav ve finálových kolech upoutala německého posuzovatele a získala tuto prestižní cenu.

A jak se umístila zvířata? Ve stále větší konkurenci zvířat, která jsou nakupovány ze zahraničí, dováženy ve formě embrií z výstavních amerických a evropských rodin je stále těžší obstát se zvířaty z našich produkčních stájí, kdy neprodukujeme záměrně zvířata na výstavy.

I když jsme nedosáhli na mety nejvyšší, ve finále kategorií holštýnů bez rozlišení barvy na druhé laktaci a třetí a vyšší laktaci jsme měli zastoupení třech našich zvířat. Bronzový stupínek mezi černými holštýny získala červená Alegra ze Staňkova a druhé místo mezi nejstaršími vybojovala kráva Summer po býku Sunflower, což je býk z inseminační stanice KI Samen z Holandska, nedávno zesnulého partnera našich chovatelů pana B. Engeleho. Pamatuji si, jak plemenici Summer při výběrech na Mrákovskou výstavu na podzim označoval za jednu z favoritek výstavy. Byla to příjemná vzpomínka na holanského farmáře a snad jsme mu udělali se zpožděním radost v chovatelském nebi. Červená Alegra navíc v kategorii červených holštýnů získala druhé místo.

Meclovští si ještě na další úspěch počkali do dalšího dne, kdy se představili v soutěži plemene brown-swiss. V soutěži starších krav získali oceněné třetí a čtvrté místo.

Všem, kteří se na přípravě a předvedení účastnili, vedoucím pracovníkům, kteří jim účast umožnili, děkuji za vzornou reprezentaci domažlických chovatelů na významné akci.

Václav Šaloun