Stavba dobře splňovala podmínky úrovně lidí tehdejší doby. Z dnešního pohledu je možné se jen pousmát společným suchým záchodům na patrech, konírně a nálevně v suterénu.

Obytný dům ještě na konci 19. století převyšoval okolní zástavbu, bydleli tam „lepší“ lidé, a tak se mu asi proto začalo říkat „zámeček“. Do konce první světové války objekt sloužil stále jako obytný dům pro úředníky, faráře, vedoucí pracovníky. Kvalita bytů však postupně přestávala odpovídat hygienickým požadavkům doby. Do domu se začali stěhovat chudší lidé. Dům přestal být řádně spravován a postupně chátral.

Marek Duda z Horažďovic se narodil ve strakonické porodnici 25. června ve 12:13 hodin (3370 g). Na svého prvorozeného potomka se těšili rodiče Romana a Luboš.
FOTO: Právě jsme se narodili

Po druhé světové válce začalo město dávat přednost výstavbě sídlišť. Rekonstrukce „zámečku“ se odkládala a v bytech stále více nacházeli domov lidé s nejistou životní situací. V 60. letech sice město zadalo zpracování projektu na modernizaci bytů, ale k realizaci nedošlo. „Zámeček“ zchátral.

Na konci roku 2010 projevil o starý bytový dům zájem Jaroslav Kuneš, hoteliér Sokolského domu na domažlickém náměstí. Začal jednat s odborníky a ubezpečil se, že jeho záměr je reálný. Rozhodl se dům technicky i architektonicky modernizovat. Příprava na stavební práce pak začala koncem roku 2019 a od ledna 2020 začala složitá a náročná rekonstrukce. Předpokládané náklady jsou kolem 20 milionů korun.

Na domu se musí udělat nový krov, střecha, stropy ve všech podlažích, odvodnění nádvoří a ve finále vznikne v hlavním a přilehlém objektu 22 bytů velikosti 2+kk a 3+kk s příslušenstvím. Vstup do domu bude jedním hlavním vchodem s přístupem na pavlače a do bytů. V suterénu pak vznikne 22 sklepních kójí. Uzavřenou část pozemku doplní 22 stání pro auta majitelů bytů. V zahradně oddělené části vznikne prostor pro děti s pískovištěm, průlezkami, skluzavkami.

Natáčení Chodských slavností v Domažlicích.
Chodské slavnosti on-line: Pořady natáčí Svěrákův kolega

Prošel jsem jedno dopoledne celé rozsáhlé staveniště a viděl rozsah prací. Nabyl jsem dobrý dojem a ocenil v duchu odvahu majitele. Z mého pohledu je typem zkušeného podnikatele maximalisty.

Přeji Jaroslavu Kunešovi hodně štěstí. Domažličané jistě ocení i estetický význam modernizace pro danou lokalitu.

Karel Frait