„Jeho jméno je neodmyslitelně spjato s domažlickým skautingem. Je nositel několika skautských vyznamenání za přínos skautingu. V současné době je čestným členem skautského střediska Jiřinky Paroubkové v Domažlicích," připomíná Hana Bílková z této organizace.

„Jako malý skautík složil skautský slib ve svých rodných Netolicích a po celý svůj život se snaží tento slib beze zbytku naplňovat. My, domažličtí skauti, si Miloše Malce nejvíce spojujeme s jeho působením ve skautingu v období po sametové revoluci. V té době byl obnoven i český skauting a Miloš byl právem zvolen prvním předsedou Okresní rady Junáka v Domažlicích. Měl před sebou velký úkol – odstartovat pestrou činnost všech dětských oddílů v našem okrese, zajistit kvalitní vyškolení všech nových oddílových vedoucích," přibližuje Malcův skautský život Hana Bílková.

Účastníci prvního rádcovského kurzu v Caparticích s vděčností vzpomínají na příjemný víkend, který naznačil jeden ze základních prvků skautingu – soulad všech generací na dlouhé a náročné skautské stezce.

„Pamětníci, ať už z řad dětí nebo činovníků, nikdy nezapomenou na první ročníky okresních kol Svojsíkova závodu, ať už to bylo na Vavřinečku nebo na Srubu u Babylonu. Všechno, co bratr Miloš Malec připravoval, bylo dotaženo do nejmenších detailů. Obdivujeme ho za jeho vytrvalost, důslednost a systematičnost," dodává Bílková.

„Všichni, kteří jsme měli možnost ho lépe poznat, si nesmírně vážíme toho, jak nás jeho příklad obohatil v průběhu našeho, a nejen skautského, života. Mnoho zdraví, radostných chvil a neubývající životní energie přejí skautky a skauti z Domažlic," uzavírá domažlická skautka Hana Bílková.