Hned na několika frontách bojuje domažlická radnice o dotace, které jí pomohou zaplatit další části přestavby historického pivovaru v centru města na společensko-kulturní areál.

V nejbližších etapách je naplánován vznik tří expozic, komunitního centra a rozsáhlé dvoupodlažní knihovny. Prvním objektem, který slouží novému účelu, je zrekonstruovaný Hvozd. Už rok a čtvrt je v něm nové Kulturní centrum – Pivovar Domažlice.

„V současné době jsou podány dvě žádosti o dotace a třetí se připravuje," říká mluvčí domažlické radnice Kristýna Kolbecková.

Domažličtí žádají o peníze z Programu přeshraniční spolupráce, ze kterého by mohli získat podporu na rekonstrukci části západního křídla pivovaru.
Zmíněný dotační program podporuje projekty s přeshraničním efektem, na realizaci se podílí česká i německá strana. „Záměrem projektu Česko-bavorské dědictví – společně a atraktivně je vytvoření tří expozic. Dvě budou v suterénu a jedna ve čtvrtém patře západního křídla pivovaru. V suterénu budou představeny pivovarský provoz a sklářství v Českém lese, v podkroví pak společná česko-bavorská historie i dějiny města a husitství," popsal již dříve místostarosta města Stanislav Antoš. Domažlice na projektu spolupracují s Furthem im Wald.

Odhadované náklady jsou 31,2 milionu korun, dotace by mohla pokrýt zhruba 75% nákladů. Zda město uspěje, bude jasné do konce letošního roku.
Další žádost o dotaci se týká jižního křídla budovy, kde by mělo vzniknout Komunitní centrum Domažlice. Podání žádosti o dotaci z programu IROP schválili domažličtí zastupitelé, odsouhlasili také případné dofinancování této etapy z městského rozpočtu až do 30 milionů korun. Pokud by radnice uspěla, mohla by se do této přestavby pustit na jaře příštího roku.

Plánuje se v něm setkávání obyvatel za účelem kulturním, společenským, vzdělávacím a za účelem pomoci znevýhodněným skupinám obyvatel v zapojování se do běžného občanského života ve spolupráci s veřejností.

Třetí žádost o dotaci, která je zatím v přípravách, se týká financování Vzdělávacího centra – Knihovna. Měla by sídlit ve dvou patrech západního křídla. „Měly by vzniknout prostory pro rozšíření neformálního vzdělávání (prostor a vybavení pro odborné učebny) v souladu se zajištěním rovných příležitostí i pro osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním a zároveň ve vazbě na budoucí uplatnění osob na trhu práce na území města," říká Kolbecková.
V budoucnu se počítá i s obnovou samotného pivovaru, který by měl vzniknout ve sklepních prostorech. Naváže na něj i pivovarská restaurace.