Domov stojí na městských pozemcích, které zastupitelé v minulém týdnu Kraji odmítli bezúplatné převést. To může být překážkou při získání evropské dotace na rekonstrukci.

„Pozemek ve vlastnictví města je pojistka, aby byl v budoucnu zachován účel tohoto zařízení pro sociální služby. Už před sedmi lety dostalo Město od předchozího vedení Kraje nabídku, zda nechce provozovat penzion samo," připomněl starosta Miroslav Mach (SPMD).

Plzeňskému kraji město pozemek pronajímá za symbolický nájem 1 Kč ročně.

„Odlišný vlastník budovy a pozemku je dnes běžná záležitost. Město tím, že by se vzdalo vlastnického práva k pozemkům, ztratí jakoukoliv možnost budoucí změny ovlivnit. Vzpomeňme areál staré nemocnice, tu Kraj prodal společnosti, která měla bohulibé účely, prezentovala zřízení zařízení pro rehabilitační, sociální a zdravotnické účely. Dnes je vlastníkem společnost Lidl, která usilovala, aby tam vzniklo nákupní středisko. To je pro mě varováním, aby se situace neopakovala," zmínil v diskusi při jednání zastupitelů místostarosta Zdeněk Novák (SPMD).

„Plzeňský kraj bude při současném demografickém vývoji naopak další penziony pro seniory stavět. Kraj zrekonstruoval penzion v Baldovské ulici, teď se pracuje na přípravách rekonstrukce pro tento objekt. Domnívám se, že ale nebude vůle rekonstruovat něco, co stojí na cizím pozemku," argumentoval radní Plzeňského kraje a zároveň domažlický zastupitel Jaroslav Bauer (ČSSD) s tím, že je třeba myslet na to, že domov slouží v první řadě obyvatelům Domažlic a okolních obcí.
„Pravidelně navštěvuji obě instituce. Zatímco penzion v Baldovské je opravený a plně slouží svému účelu, penzion v Břetislavově je v určité fázi útlumu. Ze 40 bývalých nájemníků je tam nyní ubytováno kolem 25, a když se ptám, co se zařízením bude, nikdo nic neví," popsal své postřehy lékař a domažlický zastupitel Michal Havlovic (ČSSD) a dodal: „Kdyby Kraj deklaroval jasně své plány, rozhodovalo by se nám lépe."

Pro darování pozemku Kraji hlasovali nakonec čtyři zastupitelé za ČSSD a Josef Kříž z hnutí ANO. Proti byli zástupci radniční koalice SPMD a KDU-ČSL, Miroslav Vokáč (ANO) a Michal Havlovic (ČSSD).