Již v červnu zastupitelé města posvětili uvolnění potřebných financí a radní nyní významnou veřejnou zakázku přidělili konkrétní společnosti a uzavřeli také smlouvu o dílo.

Do výběrového řízení na významnou veřejnou zakázku „Plavecký bazén Domažlic – stavební úprava, přístavba a nástavba" se přihlásilo celkem šest firem. Do užšího výběru přitom na základě rozhodnutí hodnotící komise postoupily tři společnosti.

Po vyhodnocení těchto nabídek doporučila komise domažlickým radním přidělit zakázku „Společnosti GG-PSJ, bazén Domažlice".
„Tento dodavatel splnil kvalifikační předpoklady a požadavky stanovené zákonem a zadavatelem a nabídl nejnižší cenu. Jedná se o korporaci, kterou tvoří dvě firmy. První je kolínská akciová společnost Geosan Group a druhá jihlavská akciová společnost PSJ," upřesnil místostarosta Domažlic Stanislav Antoš.

Částka, za kterou bude domažlický bazén v následujících třech letech opraven, činí 186,5 milionu korun.
V letošním roce by se mělo prostavět zhruba 35,5 milionu korun (bez DPH). Finance půjdou z rozpočtu města Domažlice.
Další dvě nabídky, které v užším výběru hodnotící komise zvažovala, patřily firmám z Brna (nabídka ve výši 200 milionů Kč) a Strakonic (nabídka ve výši 215 milionů Kč).

Stavební firma nyní převezme stavbu a s opravou bazénu by měla začít v průběhu července.

Kristýna Bublová