„V plánu je oprava kuchyně bez prostor jídelny. Bude opravena elektroinstalace, obklady, kanalizace, vodovody,“ shrnul Michal Hájek, vedoucí odboru správy majetku. Projektant odhadl cenu stavebních prací na 4,8 milionu Kč bez DPH. „Výslednou cenu ukáže až výběrové řízení,“ upozornil Hájek.

„V této etapě se neprovede obměna vzduchotechniky, kotle ani úprava kotelny. Na kotel a kotelnu budeme chtít získat ekologickou dotaci a také bychom všechny tyto práce naráz během prázdnin nestihli,“ zmínil starosta Miroslav Mach. Práce by měly být hotovy do 15. září.

Strávníky školní kuchyně v Komenského ulici jsou žáci a zaměstnanci obou domažlických základních škol, lidé z městských organizací, mateřské školy i další zájemci z řad veřejnosti.

Zázemí školní kuchyně i jídelny pochází ze sedmdesátých let, o nutnosti rozsáhlé rekonstrukce se ví už několik let.
První etapa potřebné rekonstrukce proběhla v loňském roce. Zahrnula venkovní hydroizolaci, provedeny byly dále částečná rekonstrukce rozvodů vodoinstalace, kanalizace a topení a také částečná instalace vzduchotechniky, rekonstrukce šaten a sociálního zařízení pro kuchařky, oprava skladu zeleniny, skladu potravin a místnosti pro přípravu zeleniny.

„Náklady na ni byly 3,9 milionu korun. Zkolaudována byla v polovině října. Peníze šly z rozpočtu města,“ uvedl ředitel základní školy Ivan Rybár.

Celkové náklady na kompletní rekonstrukci jsou v projektu vyčísleny na 46 milionů Kč.

Přesnou částku ukáží až výsledné ceny z výběrových řízení na provedení jednotlivých etap.