Místostarosta Staňkova a ředitel tamní základní školy Jaroslav Šobr byl na pondělím jednání zastupitelstva Plzeňského kraje zvolen novým krajským radním. Po Jaroslavu Bauerovi z Domažlic je tak již druhým krajským radním, který reprezentuje náš region.

„Novou funkci vnímám jako výzvu a příležitost k získání dalších zkušeností s politikou na krajské úrovni," říká Šobr, který by měl mít na starosti oblast kultury, památkové péče a neziskových organizací.

„S oblastmi, které budu mít na starosti, se teprve musím blíže seznámit. Nejbližší mi vždy byla samozřejmě oblast školství, ale i ve škole má kultura svoje místo. Plzeňský kraj je zřizovatelem třinácti kulturních příspěvkových organizací. Jelikož i škola je příspěvkovou organizací, určitě využiji zkušenosti ze svého dosavadního působiště," vysvětluje ředitel ZŠ Staňkov.

„Také památkovou péči vnímám jako velmi důležitou. Památky jsou odkazem našich předků a měli bychom se o ně dokázat postarat. Budu se proto snažit, aby i do této oblasti šly odpovídající prostředky," poznamenává a pokračuje: „Do mé působnosti spadají i neziskové organizace, řešení problémů s dotacemi, financováním a podobně. Myslím, že tahle oblast bude zřejmě nejnáročnější a nejsložitější. Neziskové organizace hrají důležitou roli v zajišťování obecně prospěšných činností a finanční prostředky jsou přitom dost omezené."

Nový radní však počítá s tím, že v příslušném odboru pracují lidé, kteří své práci rozumí a budou mu poskytovat odpovídající informace a odborné zázemí.

„Během následujících týdnů se budu seznamovat s náplní funkce. Je zpracována koncepce rozvoje památkové péče, ale vše závisí na finančních možnostech kraje," vysvětluje s tím, že nejprve chce se svými kolegy z odboru vytyčit priority a věnovat se neodkladným problémům.

Jako nový krajský radní se Šobr zřejmě bude muset v určitém momentu vzdát funkce ředitele staňkovské školy.

„Určitě to ale nebude v nejbližší době," ujišťuje. „Domluvil jsem se se zřizovatelem, že ještě po určitý čas ředitelem zůstanu. Řešení se bude projednávat na zasedání rady města, dlouhodobě by pro mě ale bylo zvládání obou funkcí problematické," dodává.

Zároveň přiznává, že povolání pedagoga mu bude chybět.

„Ve školství se přeci jen pohybuji už třicet let, práce s dětmi mne velmi baví, je to moje srdeční záležitost. Hlavně staňkovská škola a lidé, se kterými tam pracuji," říká.

Šobr je zároveň i neuvolněným místostarostou Staňkova. Předpokládá však, že tuto funkci by mohl vykonávat i při své práci radního. „Myslím, že tyto dvě funkce jsou společně zvládnutelné. Ale na podzim budou komunální volby, tak uvidíme, jak dopadnou," poznamenává.

Po svém zvolení Šobr rezignoval na funkci předsedy krajského výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, kde ho nyní nahradí Iva Hořanová.

„Práce ve výboru mě hodně bavila. Jsem domluven s novou předsedkyní, že pokud mi to čas dovolí, budu docházet na zasedání výboru alespoň jako host. O školství se budu dál zajímat a chci s ním zůstat v kontaktu a vrátit se do něj," připomíná.

Oblasti působnosti nového člena rady budou oficiálně schváleny na zasedání Rady Plzeňského kraje dne 17. února.