K zákazu zalévání a napouštění bazénů z obecního vodovodu musela přistoupit například obec Postřekov.
Důvodem zákazu, který platí do odvolání, je nízký stav hladiny vody v obecním vodojemu.

Vodou by se opravdu plýtvat nemělo, protože je obrovské sucho.
„Deficit spodních vod je obrovský. Voda klesla ve všech studánkách. Některé vodoteče, kde byl menší průtok, úplně vyschly," říká ředitel Domažlických městských lesů Jan Benda.

Lesníci se také velmi bojí lesních požárů. V lesích je takové sucho, že odhozený nedopalek může způsobit katastrofu.
„Lesy hlídají požární hlídky, které kontrolují hlavně lokality v okolí Čerchova, České Kubice a Babylonu, kde je riziko požáru, kvůli vysoké návštěvnosti, obrovské. Hlavně o uplynulém víkendu jsme tato místa hlídali opravdu nepřetržitě," dodává Benda.

Plnou hlavu starostí mají i rybáři.
„Je to katastrofa. V oblasti Chodské Lhoty, kde začínají pramenit potoky, je stav kritický. V rybnících je proto o půl metru míň vody, než je obvyklé. Pokud vydatně nezaprší, budeme muset vzít čerpadla a začít okysličovat vodu, aby nepošly ryby. Stále jezdíme a kontrolujeme rybníky. Neúnosný stav je hlavně na Praštilácích," řekl předseda kdyňských rybářů Josef Praštil.

Kvůli suchu a horkému počasí posledních dní museli letos zemědělci začít sklízet o deset dní dříve.
„Sucho a horko vadí hlavně porostům obilovin a řepky. Potřebovaly by spíše chladnější počasí, aby dozrávaly pozvolněji. Během několika dní předčasně dozrály ozimé ječmeny a museli jsme začít sklízet. Posledních dvacet let se začalo sklízet vždy až na sv. Markétu, což je 13. července," řekl Václav Kůstka, agronom ZD Mrákov.

Klesá i voda ve studních.
„Voda v naší studni klesla o dobrý metr a půl. Nemáme zde vodovod, takže studna je jediný zdroj vody, který máme. To si pak člověk nedovolí s vodou plýtvat," řekla paní Hana z malé obce nedaleko Domažlic.