Uspěl zde s celkovým výsledkem 60,5 procenta, Jiří Drahoš obdržel 39,5 procent hlasů. Prezident Zeman vyhrál v 60,5 procentech z celkového počtu obcí Domažlicka. Oproti roku 2013, kdy byl Zeman poprvé zvolen prezidentem republiky v rámci 1. přímé volby prezidenta, posílil o necelých 15 procent.

Ve 49 obcích v celé republice získali oba kandidáti stejný, 50% podíl hlasů, z toho se pouze jeden případ týká okresu Domažlice, konkrétně obce Žďánov. Každý z kandidátů zde obdržel po 46 hlasech.

O vítězi druhého kola volby prezidenta v našem okrese rozhodlo 31 397 platných hlasů, volební účast dosáhla téměř 65,7 procenta. Nejvyšší volební účast byla zaznamenána v obcích Kaničky a Luženičky. Naopak nejméně voličů přišlo k volbám v Semněvicích.

Ve dvou obcích okresu Domažlice, 5 kilometrů od sebe vzdálených, bylo druhé kolo velmi těsné, rozdíl byl ale ve volbě kandidáta.  V Chodské Lhotě získal Miloš Zeman 45,1 procent hlasů a Jiří Drahoš 55 procent. Oproti tomu v nedalekých Pocinovicích získal Zeman 51 procent  a Drahoš 49, rozdíl mezi nimi byl o pouhých 8 hlasů.

„Jako první na přebírací místo dorazily Pelechy, jako poslední Nemanice,“ informuje koordinátorka voleb pro Domažlicko Dagmar Murínová.

V obci Babylon bylo ve 2. kole prezidentských  voleb použito celkem 14 volebních průkazů. „Čtrnáct lidí využilo volebního průkazu. Jezdili tudy do zahraničí na hory a v jedné z posledních obcí před hranicemi odvolili,“ sděluje předseda volební komise v Babyloně Václav Bambásek.

Starec nedaleko Kdyně zaznamenal ve 2. kole voleb pokles oproti kolu 1., konkrétně u 2 voličů.