„Děti byly rozdělené do různých věkových kategorií v rozpětí od 8 do 18 let. I letošní rok byl zajímavý nejen svojí dramaturgií, ale i výkony dětí, které zde soutěžily společně s dětmi z Karlovarského kraje. Této soutěže se také zúčastnili žáci literárně dramatického oboru ZUŠ J. Jindřicha se třemi dialogy. Jeden z těchto dialogů byl vybrán, aby reprezentoval Plzeňský kraj na národní přehlídce v Brandýse nad Labem 7. dubna. Na tomto dialogu Setkání na louce z knihy Luisa a Lotka se děti se svojí učitelkou Danou Žákovou učily jak pracovat s textem. Děvčata Klára Dufková a Anna Pelnářová tak musely úryvek z knihy nejprve zdramatizovat a pak jej citlivě ztvárnily na jevišti. Přejme jim, ať se podaří dialogem, který skrývá rodinné tajemství, zaujmout porotu i v národním kole,“ uvedl ředitel ZUŠ Jindřicha Jindřicha Josef Kuneš.

Z loučimského masopustu.
PODÍVEJTE SE: Loučimský masopustní průvod omládl