Školy byly nyní oceněny za toto letité partnerství, které zahrnuje společné zájmy, vysokou míru osobního nasazení, síť silných partnerů a radost ze společné práce.

Střední odborné učiliště v Domažlicích získalo ocenění za přeshraniční spolupráci Brückenbauer – Stavitel mostů. Prestižní ocenění je udělováno osobnostem a kolektivům, které se o přeshraniční spolupráci zasloužily a zasluhují již od roku 2007.

„Na toto ocenění jsme velmi hrdí a těšíme se na další roky spolupráce s našimi německými přáteli z Chamu,“ sdělila učitelka SOU Domažlice Jana Bláhová, která na škole koordinuje mezinárodní spolupráci.

První partnerský projekt škol vznikl v roce 2006. Jednalo se o společnou výstavbu dřevěného mostu u Perlského jezera nedaleko Waldmünchenu. Následovaly další stavební akce pro přeshraniční divadelní projekty.

Andy Budka s kapelou The Papper Jack pokřtí v sobotu 23. dubna 2022 své debutové album Zpátky na stromy ve kdyňské sokolovně.
Světelnou show od nás nečekejte, říká v rozhovoru muzikant Andy Budka

Ředitelé obou škol podepsali v roce 2012 na Čerchově spolupráci. Měli společnou představu o tom, že setkávání žáků a učitelů pomůže k rozvinutí jazykových znalostí, předávání praktických a odborných znalostí, ale také k rozvoji společného ekonomického prostoru.

Zanedlouho si školy dohodly pilotní projekt. Výuka strojních mechaniků na domažlickém odborném učilišti měla být trvale propojena se školou Wernera von Siemense. Již v prvním ročníku získalo třináct českých žáků další kvalifikaci, která je žádaná na trhu práce. Od té doby je navázána perfektní spolupráce. Žáci z Domažlic jezdí na osmitýdenní pobyt do Německa, kde se zdokonalují v jazyce, získávají pracovní zkušenosti a kontakty na firmy.

Jednou z budoucích perspektiv partnerství škol je orientace vzdělávání na téma udržitelnosti a technologie ochrany životního prostředí. Obě školy se již několikrát zúčastnily mezinárodní soutěže týkající se obnovitelných zdrojů energie.

„Delegace naší školy se zúčastnila 7. dubna 2022 slavnostního předávání cen za přeshraniční spolupráci Brückenbauer – Stavitelé mostů,“ řekla Bláhová a dodala, že na akci bylo mnoho významných osobností, mezi jinými také Walter Jonas, vládní prezident Horní Falce nebo Tomáš Kafka, velvyslanec České republiky v Německu.

Jarní výstava zahrádkářů ze Staňkova.
O víkendu rozkvete Lidový dům ve Staňkově

Cena Stavitel mostů se každoročně uděluje jednotlivým osobnostem, institucím a partnerským projektům za neúnavnou, příkladnou a směr udávající práci při prohlubování dobrého sousedství mezi českými a bavorskými sousedními regiony.

Nositelé ocenění z řad institucí pracují na přeshraničních kulturních, vzdělávacích a partnerských projektech, které se snaží přispívat k pochopení sousední země, jsou uskutečňovány v rámci partnerství a podporují porozumění mezi národy.

V kategorii Osobnost letos získala ocenění Stavitel mostů badatelka a spisovatelka Václava Jandečková ze Kdyně.