„Předseda Klubu českých turistů Plzeňského kraje Václav Zykmund mi předal několik ocenění za činnost. V prvé řadě to byl pro náš odbor zvoneček a pak ocenění – pamětní list Turisté přírodě od celostátního klubu – pro náš odbor a dále i členy Karla Bílka, Svatopluka Doubka a Jaromíra Krčmu,“ uvedl Deníku Matějka.

Turisté si ocenění velice považují.

„Je to velké vyznamenání pro všechny, kteří jsou ochotní věnovat svůj čas a finance ve prospěch všech, nikoli jen členů klubu,“ vysvětluje předseda.

Domažlický odbor KČT již vlastní hnědý zvoneček, který mu byl udělen při setkání turistů na Čerchově, nyní přibyl ještě zelený. Jak s nimi turisté naloží? Budou i další?

„Budeme se s nimi svolávat na brigády,“ směje se Matějka s tím, že turisté budou usilovat o to, aby se sbírka zvonků dále rozšiřovala.

„Budeme na Čerchově pracovat dál, je to potřeba a naše práce tam asi nikdy neskončí. Prakticky nás čeká péče o Čerchov do té doby, dokud budeme živí. Samozřejmě budeme usilovat i o další zvonečky,“ dodal předseda domažlických turistů.

Zároveň připustil, že zvonečků jen tak uklizených v jejich turistickém skladu je škoda, takže možná přijde chvíle, že se s nimi v budoucnu turisté pochlubí veřejnosti právě v nějaké vitríně přímo na Čerchově.