Domažlická Městská rada seniorů zastřešuje desítku organizací a spolků, ve kterých pracují senioři (např. TJ Sokol, Klub českých turistů, Český červený kříž, Sbor dobrovolných hasičů, Svaz postižených civilizačními chorobami, Český svaz chovatelů, Český zahrádkářský svaz apod.).

„Akce, které pořádáme, jsou začleněny do dlouhodobých projektů," konstatoval místopředseda MRS Josef Jírovec.

Při projektu Bezpečný senior významně pomohla městská policie. „Pořádali jsme přednášku proti šmejdům, snad i ona napomohla tomu, že podomní prodejci zmizeli z Domažlic," zmínil ve výroční zprávě Jírovec.

„Velmi úspěšnou akcí byly dva kurzy sebeobrany," dodal Jírovec k další akci v rámci projektu Bezpečný senior.

Zájezdy na hudební akce do Plzně, účast na Seniorských odpoledních i dalších kulturních akcích, pomoc při organizaci Chodských slavností – to jsou některé aktivity z projektu Kulturní senior.

Ten s názvem Vzdělaný senior zahrnuje docházku na Univerzitu 3. věku na domažlickém gymnáziu, na počítačový kurz do knihovny i akci Začínáme s internetem tamtéž. „V rámci projektu Senioři, hýbejte se jsme uspořádali tři turnaje v bowlingu a kuželkách a také Sportovní odpoledne v penzionu v ulici Prokopa Velikého, který má pohybové stroje na cvičení na své terase," popsal místopředseda další část činnosti.

ČINNOST domažlické Městské rady seniorů shrnul místopředseda Josef Jírovec (vlevo), setkání moderovala Jaroslava Kaucká. Přítomné pozdravil předseda Krajské rady seniorů Leoš Jochec.

Členové domažlických seniorských organizací ve velké míře připravují i akce, které jsou zaměřeny na setkávání s mladšími generacemi.

„Spolupracujeme s mateřskými školami, žáky základních i uměleckých škol i s dětmi ze sportovních oddílů. Naše členky z oblastního spolku Českého červeného kříže pomáhaly při soutěži Mladý zdravotník, turisté pořádají vycházky pro rodiče s dětmi, setkání vznikají při různých kulturních akcích. V sokolovně pomáháme při přípravě dětských akademií, maškarním bále, Mikuláši nebo Dnu dětí," vypočítal Jírovec.

Zmínil pak i akce v rámci projektu Šikovný senior: „Pět let je pro veřejnost otevřen výtvarný klub v Sokole. Ruční práce představujeme na výstavách. Drobní pěstitelé vystavovali loni již podruhé v Zahrádkáři."

Zájemci, kteří by se rádi zapojili do činnosti seniorských organizací, dostanou bližší informace každé úterý a středu od 10 do 12 hodin v domažlické sokolovně.