Vlastník objektu – město Domažlice – zveřejnil záměr na jeho opětovný pronájem. „Přihlásili se tři zájemci, ze kterých bude nový nájemce vybrán," konstatoval místostarosta Karel Štípek.

Předtím však objekt projde potřebnými opravami, které zajistí Domažlická správa nemovitostí.

„Částečné výměny se dočká plechová střecha v místech, kde do ní zatéká. V havarijním stavu je okapový systém. Na jižní straně musí být sveden do kanalizace," popisuje místostarosta největší problémy objektu.

V nevyhovujícím stavu je i nákladová rampa v zadní části. „Ta bude úplně odstraněna," říká Štípek. Od zatékání jsou porušeny vnější omítky. I ty budou opraveny.

„Termín na ukončení oprav je stanoven na 30. listopadu," dodává místostarosta.

Komu dluží PDA velkoobchod

Insolvenční správkyně zkrachovalého velkoobchodu, který podnikal v domažlické Petrovické ulici, Soňa Ulčová registruje 69 věřitelů, kteří přihlásili pohledávky za 45,8 milionů korun.
NEJVĚTŠÍ VĚŘITELÉ:
ČEPOS – Česká potravinářská obchodní společnost 13,67 milionu
Komerční banka 1,16 milionu
ČSSZ 1,03 milionu
VONET 2,00 miliony
GE Money bank 7,23 milionu
Heineken ČR 6,48 milionu
PEPSICO CZ 1,45 milionu
KV-leasing 1,17 milionu
Finanční úřad pro Plzeňský kraj 2,38 milionu
GECO 1,68 milionu
Plzeňský Prazdroj 1,91 milionu