Některé mosty a lávky na území Domažlic a Havlovic dosluhují. Nejkritičtější stav byl u mostu přes Zubřinu na Valše. Tam už ale pracují dělníci a velmi brzy už bude patřit k těm bezproblémovým.

„Záležitost chátrajícího stavu tohoto mostu byla věc, která nás léta trápila," uvedl místostarosta Zdeněk Novák.

Rada města projednávala pravidelnou zprávu o stavu mostů a lávek, kterou vypracovala Naděžda Hájková.

Ta v ní připomněla špatný stav mostu přes Zubřinu v ulici Elišky Krásnohorské (u křižovatky u tenisových kurtů).

„V tomto případě se už zpracovává projektová dokumentace na rekonstrukci," popsal Novák.

Technické závady uvedené ve zprávě dělníci už odstranili na mostu u tankové cesty, který je na okraji Domažlic u začátku cyklostezky na Havlovice.
„Špatný stav je u lávky v Havlovicích. V příštím roce by měly být zahájeny projektové práce na její opravu," konstatoval místostarosta.

Dosluhuje most u plaveckého bazénu. S jeho opravou se nepočítá.

„Od svého počátku zde stál jako provizorium pro stavbu bazénu. Při jeho plánované rekonstrukci bude odstraněn," popsal Zdeněk Novák.

Tento most neodpovídá ani dopravním předpisům. Navazuje na křižovatku a při vjezdu do ní nemají auta při odbočování dostatečný úhel pro nadjetí a musí se vytočit najetím do protisměru.

„Velmi špatný stav je konstatován u lávky u Branky," cituje ze zprávy Naděždy Hájkové místostarosta Novák. Toto místo je velmi frekventované. Chodci z lávky vstupují přímo do vozovky.

„Teď se zpracovává projektová dokumentace pro opravu. Své stanovisko k navrhovaným řešením musí sdělit i památkáři. Rádi bychom, aby nová lávka byla v podobném stylu jako nedaleká nová lávka u autobusové zastávky," popsal místostarosta.