„Doporučuji opravu opěr mostu, úložných pruhů, položení nové železobetonové desky i její rozšíření a také provedení hydroizolace," uvádí odbornice Naděžda Hájková v revizní zprávě k mostu u kurtů.

„Lávka U Elektrárny potřebuje celkové vyčištění a také nové opěry se založením nové konstrukce," dodává místostarosta Stanislav Antoš (KDU-ČSL).
V současné době se zpracovává projektová dokumentace na rekonstrukci mostu a v případě lávky je již vydáno stavební povolení na její opravu. „Dosud ale nenabylo právní moci," upozornil Antoš. Kdy práce začnou, není ještě známo.

Domažličtí radní v minulém týdnu schválili smlouvu na přípravu projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení na rekonstrukci dalších tří lávek. U té v Havlovicích je třeba statické zajištění povrchu, opravou projdou i lávky Na Ostrůvku a u Všech Svatých.

Poté, co se radní seznámili s výsledky nejnovější revizní prohlídky mostů a lávek, uložili Domažlickým technickým službám provést na nich běžné udržovací práce, jako jsou například opravy poškozeného nátěru zábradlí a nosníků, protikorozní nátěr nosníků, výsprava trhlin betonových sloupků, vyčištění koryta vodoteče od nečistot a naplavenin, oprava povrchu mostovky nebo nátěr zábradlí a kotvících prvků.