Zcela bez vody se na letošní léto ocitlo Jezero na západní straně Domažlic.

Lidé využívající tento kout k procházkám i někteří rybáři se podivují nad tím, proč byla plocha vypuštěna nyní v létě a proč je rozkopaná hráz.

„Já to nechápu. Prý sice chtějí Jezero odbahnit, ale proč ho nevypustili až na podzim a nenechali přes zimu bahno vymrznout? To lovili ryby v tom parnu?" ptal se nás u Jezera muž, který si nepřál být jmenován.

Jezero jako podnájemci užívali domažličtí rybáři.

„Spravovaly ho městské lesy, od nichž jsme dostali výpověď z nájmu, neboť se bude odbahňovat. Ryby jsme však nelovili během horkých dní, ale podařilo se nám je přemístit v době, kdy bylo počasí chladnější, navíc v podvečer," reagoval předseda rybářů Karel Amerling.

Vypouštění Jezera se neobešlo bez nečekaných problémů.

„Voda z Jezera se vypouštěla ještě dřevěným potrubím, které tam bylo z dob stavby snad někdy za Rakousko-Uherska. Jenže roura byla zborcená a voda nešla čapem vypustit. Na pomoc jsme si zavolali CHVaK, který se pokoušel pomocí ´krtka´ udělat průraz hráze, což se však nezdařilo. Po jednání s městem, které je vlastníkem Jezera, se dohodlo, že hráz překopeme, abychom mohli slovit ryby, které jsme pak převezli do Pickrova," popisuje Amerling.

„Rybáři Jezero vypouštěli ve spolupráci s městskými lesy, nyní přes léto musí plocha vyschnout tak, aby se na podzim mohlo začít s odbahňováním," potvrdil nám ředitel městských lesů Jan Benda.

Město Domažlice chce Jezero vyčistit od naplavenin a bahna v rámci projektu ´Protipovodňová opatření u Petrovické cesty´; odbahnění Jezera je jednou ze tří částí zmíněného projektu.

„Předpokládáme, že s odbahněním Jezera by se mohlo začít v průběhu měsíce září. Voda vypuštěná, aby mohlo bahno ´vyslzet´. Zatím je uvedeno předběžné oznámení o veřejné zakázce. Výběrové řízení na firmu, která práce provede, bychom chtěli spustit počátkem srpna," uvedl Michal Hájek z Odboru správy majetku MěÚ v Domažlicích.

„Půjde o revitalizace vodního toku v délce 871 m, dále bude vybudován polosuchý poldr, zkapacitněna stávající vodní nádrž Jezero, obnoven náhon v délce 145 m a bude provedena výstavba tůní podél toku a i u nátoku do polosuchého poldru," uvedla Pavlína Fišerová z úseku investic s tím, že předpokládaná hodnota zakázky je 12,1 mil. Kč bez DPH. Vše bude spolufinancováno EU z Operačního programu Životní prostředí – Zlepšování stavu přírody a krajiny.

„Stavební objekt Jezero bude stát včetně obnovy náhonu cirka 5,2 milionu korun bez daně a je na něj přiznaná dotace ve výši 90 procent," doplnila Fišerová.

Takhle vypadalo Jezero v dobách minulých.

Historickou fotografii Jezera poskytl Deníku ředitel Domažlických městských lesů.
„Nepočítá se s tím, že se Jezero dostane do této podoby. Myslím si ale, že se stane znovu přitažlivým a krásným místem, cílem vycházek pro řadu nejen domažlických občanů. V neposlední řadě přispěje – stejně jako kaskáda Zelenovských rybníků – k zadržení případné povodňové vlny, a tím ke spokojenosti obyvatel Domažlic, kteří žijí v ohrožených částech města," uvedl Jan Benda.