Konec domažlických jeslí. Tři hodiny trvalo projednávání jednoho bodu při středečním jednání domažlických zastupitelů.  Po dlouhých debatách se radniční koalice (SPMD, ČSSD a SNK 2010) dohodla na zrušení Jeselského zařízení (organizační složky města) a zároveň záměru na listopadovém zastupitelstvu  zřídit novou příspěvkovou organizaci, která se v denním režimu bude starat o děti do 3 let.  Tento návrh podpořili i zbývající opoziční zastupitelé z KSČM a ODS.

Důvodem nepopulárního opatření je platnost zákona o zdravotních službách, který jesle v stávající formě umožňuje provozovat jen do konce letošního roku.

„Nyní moje holčička navštěvuje jesle. K 1. lednu bude mé dceři rok a půl. Nebudu ji mít kam dát. Mám dát tedy výpověď v práci?" ptala se zastupitelů paní Kubová.

„Teď je stav legislativního vakua. Musíme improvizovat v rámci současného právního nastavení," popsal situaci radní Zdeněk Novák.

Poslanci odhlasovali zákon, který jesle vyjímá ze zdravotnických služeb, ale dále už nespecifikovali, jak by měla být veřejná péče o děti do 3 let koncipována. Školský zákon totiž s tak malými dětmi ´nepočítá´.

„Uvádí, že mateřskou školu navštěvují děti zpravidla od tří let," reagovala na návrh vytvořit v rámci stávající domažlické mateřské školy třídu pro dvouleté děti její ředitelka Anna Bauerová.

Složité by podle jejích slov bylo i vytvoření školního programu pro tuto věkovou skupinu.

Podle platné legislativy by mohlo být hlídání dětí zajištěno v rámci volné živnosti. Tu však nemůže město dotovat.
„Domažlice ročně na provoz jeslí přispívaly dvěma miliony korun," připomněl v diskuzi starosta Miroslav Mach.

V soukromých jeslích, které nejsou dotovány městy, stojí měsíční pobyt dítěte zhruba od šesti tisíc korun výš.

Ředitelka Jeselského zařízení Ivana Sauerová představila zastupitelům i svoji koncepci pro budoucnost domažlických jeslí, kterou připravila se svým týmem. Návrh počítá s nabídkou nových nadstandardních služeb pro rodiny s dětmi, které by pomohly s financováním jeslí.

„Spolupracovat na optimalizaci provozu s organizacemi, které pomáhají pečovat o děti a využít dotačních titulů Evropského sociálního fondu," popsali autoři další možnosti financování.

Zastupitelé odsouhlasili zrušení stávající organizace, což mj. znamená výpověď všem zaměstnankyním Jeselského zařízení k poslednímu prosinci. O jejich osudu bude jasněji za měsíc, kdy by měli zastupitelé podle schváleného záměru vytvořit novou příspěvkovou organizaci, která by pracovala v rámci školského zákona.

Tím vznikají komplikace. Zdravotní sestřičky, které se doteď o děti v jeslích starají, si budou muset doplnit pedagogické vzdělání.
„Několikaleté studium pro každou z nás by přineslo problémy se zajištěním provozu," varovala Sauerová.

O přesné formě nově vznikající příspěvkové organizace zastupitelé rozhodnou 20. listopadu.

Rekordní jednání

Zrušení Jeseského zařízení bylo nejdéle projednávaným bodem v historii současného zastupitelstva, které vzešlo z voleb na podzim roku 2010. Trvalo bezmála tři hodiny. Poprvé bylo také přerušeno jednání v průběhu projednávání jednoho bodu z důvodu přestávky pro jednání koaličních klubů (ČSSD a SPMD).
Po pauze, kdy se členové stran vrátili do jednacího sálu s dosaženou dohodou, se ale znovu rozproudila další téměř půlhodinová diskuze na plénu. Jádrem sporů bylo, zda zrušit současnou městskou organizaci již nyní, kdy ještě není známa přesná forma její ´nástupkyně´.