Soutěž je organizována pro děti od šesti do dvanácti let. Soutěžící jsou rozděleni do kategorií podle ročníku narození a pro velký zájem může každý ročník soutěže pokrýt pouze tři kategorie. V letošním ročníku soutěžily děti od deseti do dvanácti let. Důvodem velkého zájmu je nejen její dobré renomé, ale i příjemná atmosféra, pro kterou se soutěžící do Plzence rádi vracejí.

Letošní ročník byl obohacen o obrovský hudební zážitek. Pozvání organizátorů přijal totiž Josef Špaček, jde o našeho nejlepšího houslisty současnosti a nejmladšího koncertního mistra v historii České filharmonie. Vzhledem k tomu, že je ho v nejbližší době možné vidět pouze v Turíně, na zahajovacím koncertu Smetanovy Litomyšle a pak ještě v americkém Clevelandu, byla to možnost skutečně vzácná. Pro soutěžící také motivující, protože Josef Špaček v minulosti Plzenecké housličky třikrát vyhrál.

Dívky ze ZUŠ Jindřicha Jindřicha ve velké konkurenci získaly ve svých kategoriích Eva Gožďálová a Kateřina Švecová ze třídy paní učitelky Schubertové čestná uznání, Jana Zavázalová druhou cenu v páté kategorii a Ema Vecková první cenu v kategorii šesté, obě ze třídy B. Zavázalové.