Základní umělecká škola v Domažlicích získala ocenění ve všech kategoriích na Krajské soutěži Základních uměleckých škol Plzeňského kraje, která se konala v plzeňské konzervatoři v Doubravce.

Soutěžily zde lidové soubory a jednotlivci ve hře na lidové nástroje.

Domažlickou ZUŠ zastupovaly tři folklórní soubory a jednotlivci ve hře na dudy.

Celkem se krajské soutěže zúčastnilo přes sedmdesát dětí.

Třetí místo v I. kategorii získala Malá dudácká muzika pod vedením Jiřiny Holoubkové, která byla společně s Josefem Kunešem oceněna za vzorné pedagogické vedení souboru.

„Byla jsem velice pyšná, když jsem přebírala ocenění za výkony našich nejmladších. Jejich průměrný věk je sedm let. Vůbec nejmladší soutěžící byla teprve tříletá Kristýnka,“ uvedla ředitelka ZUŠ Domažlice Jiřina Holoubková.

Na prvním místě ve II. kategorii se umístila Študácká muzika pod vedením Jiřiny Holoubkové a Josefa Kuneše a první místo ve III. kategorii si domů odvezla Chasnická dudácká muzika pod vedením Jiřiny Holoubkové a Vlastimila Konrádyho.

Oba soubory navíc postupují do ústředního kola soutěže, které se 1. a 2. května koná v Kyjově.

„Většina našich dětí chodí na sólový a sborový zpěv a zásluhou Kamila Jindřicha, Lucie Kotlanové a Jitky Mentové – Svobodové měly naše soubory ve zpěvu vysokou úroveň. Spolu s dobře zvolenou muzikou a chodskými kolečky jsme nejvíce zaujali porotu,“ dodala Holoubková.