Tip č. 3 – Po Haltravské hřebenovce

Cca 50 km, převýšení 870 m, max. nadm. výška 888 m – Škarmanka, prům. stoupání 4%, max. stoupání 21%, obtížnost č. 3 (střední) vyjma pasáže po Haltravě (těžká) - Domažlice - Havlovice - Valcha - Hadrovec - Pila - Na Šlajfu - Chodov - Klenčí - Baarova stezka - Výhledy - Capartice - Pod Sádkem - Sádek - Haltrava - Škarmanka - Velká skála-Vranovské sedlo – býv.Nuzerov - býv. Valtířov - Oslí Mlýneček - Postřekov - Ždánov - Draženov - Petrovice - Domažlice.

Z Domažlic vyjedeme po cyklostezce č. 3 přes Havlovice, krátce po pasečnické silnici, ze které odbočíme vpravo po neznačené cestě přes Valchu. Vystoupáme po silničce kolem bývalé zotavovny až na starou silnici, před kterou se dáme vlevo po louce po vyjeté cestě. Vyzkoušíme si tak nový úsek připravované cyklostezky. Vjedeme na štěrkovou cestu, na hráz rybníka, projedeme okolo bývalé cihelny a psího útulku a ocitneme se u staronového akvaduktu. Ten však není ještě zcela dokončen, poněvadž chybí nájezdy na něj z obou stran a rovněž koryto náhonu není k němu přivedeno. Přes akvadukt ale nepojedeme, před ním zabočíme vpravo na pěšinu kolem strážního domku a už po cestě sjedeme k vlakové zastávce Hadrovec. U zavřených restaurací přejedeme hlavní silnici a za přejezdem zabočíme na asfaltovou, tzv. Šoulákovu, cyklostezku. Na rozcestí stezku opustíme vpravo po silničce do rekreační vísky Pily (Šnajberk), projedeme po asfaltce hrází druhého rybníka a za posledním domkem vjedeme na polní cestu. Ta se hezky vine podél lesa a luk, třebaže její šířka i povrch by se daly nazvat cyklodálnicí. Po louce přijedeme k samotám Na Šlejfu a k Peci. Na křižovatce pokračujeme vpravo po silnici III. třídy a dle směrovek zahneme vlevo do táhlého stoupání podél křemenného valu do Chodova. Na návsi s kapličkou a rozcestníky se vydáme pomyslně rovně po asfaltce se žlutou turistickou značkou mezi rodinné domky směrem do Klenčí. Na začátku Klenčí mírně do kopečka vystoupáme kolem hřbitova a na křižovatce vlevo opět do „nakloněné roviny“, která nás přivede k fabrice Steatit a na hlavní silnici. Necelý 1 kilometr po ní absolvujeme spolu se zelenou turistickou značkou, která se pak ohýbá vpravo na Baarovu stezku. Odtud začíná příjemná terénní vložka, i když do kopce, která se místy blíží k tzv. singletracku. Ostřejší pasáž nás čeká u rybníčku v místě zv. Puch, kde stávala brusírna skla. Už v pohodlnějším tempu dojedeme k horskému hotelu na Výhledech, kde se můžeme občerstvit, poněvadž dlouho jiné možnosti nebude. Pokračujeme úzkou pěšinkou podél laviček k pomníku spisovatele J. Š. Baara, odkud se můžeme pokochat dalekým rozhledem přes Domažlice do českého vnitrozemí. Od rozcestníků se napojíme na modrou turistickou značku a vydáme se po široké lesní cestě do Capartic. Přijedeme na úzkou asfaltku, po níž se vydáme spolu s červenou značkou vpravo přes celou chatovou osadu. Za kapličkou pokračujeme stále po lesní asfaltce, po níž vede i značená cyklotrasa a v zimě upravovaná běžkařská stopa, zpočátku mírně a později ostřeji do kopce až na rozcestí s odpočívadlem. Zde asfaltku opustíme a vjedeme vpravo na štěrkovou cestu, vedoucí na vrchol Sádku (854m) s lyžařskou chatou, sjezdovkou a vlekem (a také pěkným rozhledem k Plzeňsku). Ze Sádku se dáme z kopce vlevo po červené, která nás provede po celém haltravském hřebenu. Odtud nás však čeká tvrdá biková šichta. První vážnější a trialový úsek nás nemine kolem Sádeckých skal, některé úseky je lepší překonat pěšmo. Od rozcestí Pod Haltravou prověří naši zručnost obtížný kamenitý a od vody vymletý krpál na vrchol Haltravy (882 m), jehož závěrečný úsek je lepší zdolat po svých. Už na pomyslném vrcholu hřebenovky úzkou pěšinou mineme několik pěkných skalních útvarů, na Tyrolce (865 m) je u pěšiny složen kámen ze 40. let. 20. st. pro připravovanou stavbu rozhledny. Prudším sjezdem se dostaneme asi k nejhoršímu úseku celé trasy. Česká nás totiž několikasetmetrové brodění rašelinovým blátíčkem, tudíž je zde lepší kola při okraji přetlačit. Sjezdíkem opět pojedeme několika úseky s věčným blátíčkem a tu a tam rozesetými kameny, spadlými větvemi nebo i stromy. Dokonalá to divočina! Závěrečné prudké stoupání se všudypřítomnými kameny na nejvyšší bod trasy, na Škarmanku (888 m), je rovněž jen asi z poloviny sjízdné. Samotný vrchol však už v pohodě dosáhneme v sedle pohodovou pěšinou. Na rozlehlém prostranství s přístřeškem nás čekají už jen omezené výhledy do kraje. Celý vrcholový prostor byl v době totality turistům zapovězen, poněvadž se zde utábořili „rudí bratři“ ze Sojuzu se svojí technikou. Mírným sjezdem se krátce svezeme po rozbité asfaltce, z níž nezapomene odbočit po červené vlevo. Teď nás čeká už jen jízda z kopce po širší lesní cestě s občasnými kameny, větvemi a blátem. Podjedeme vyhlídkovou Velkou skálu, na kterou si můžeme udělat pěší výstup. Spatříme z ní Čerchov a hlavně bavorské území. Stále po červené značce přejedeme silničku od Nemanic do Kramolína a klasickou terénní vložkou sjedeme ke křížku a lavičce na Vranovském sedle (750 m). Odtud se vydáme po silničce od Vranova a Pivoně vlevo krátkým sjezdem a na křižovatce opět vlevo do táhlého stoupání dle ukazatele na Kramolín. Uděláme si zde kolem Vranovského sedla jakési kolečko, protože překřížíme červenou značku, po které jsme jeli přes haltravský hřeben. Jedeme stále po silničce z kopce, vpravo mineme odbočku na Škarmanku a ocitneme se v lokalitě zaniklé vsi Nuzerov, kterou připomínají dva křížky s pramenem křišťálové vody a zbytky základů. Dlouhým sjezdem přijedeme do další, kdysi rozlehlé, zaniklé vsi Valtířov, která zmizela takřka beze stop, jen s nepatrnými zbytky základů. U rozcestníku opustíme silnici a zabočíme vpravo na polní cestu se zelenou značkou. Projedeme tak celým bývalým Valtířovem kolem návesního rybníčku a zde si musíme dát pozor na všude přítomné blátivé úseky a poměrně zarostlou cestu. Ta se stáčí vpravo sjezdem k malebné samotě Oslí Mlýneček se dvěma rybníčky a usedlostmi uprostřed lesů. Už po lepším povrchu pokračujeme stále z kopce kouzelným lesním úvozem až se dostaneme na louku s pastvinami, hospodářskou usedlostí a rybníčkem. Přebrodíme potůček a zelenou značku opustíme a jedeme stále mírně z kopce po jakési úvozové a neznačené cestě až do Postřekova. Z typické chodské rázovité vsi se vydáme po silnici směr Ždánov a Draženov. V Draženově projedeme areálem benzínky a ještě tak 1 km budeme absolvovat po silnici 1. třídy směr Folmava. Až po levé straně uvidíme zemědělskou cestu z panelů, zabočíme na ni a takřka po rovině dojedeme do Petrovic. V Petrovicích se dáme na silnici krátce vlevo a za hospodou zabočíme vpravo dle žlutých cyklosměrovek „Okruh Hrádek“ na polní cyklotrasu vedoucí do Domažlic, do areálu bývalých kasáren.

Autor: Petr Bílek