Tip č. 9 – Českým lesem pod hřebenem Haltravy

58 km, převýšení 870 m, nejvyšší bod 785 m u Vranovského sedla, stupeň obtížnosti č. 3 (střední) – Domažlice, býv. kasárna - Petrovice - Draženov - Ždánov - Nový Kramolín - býv. Valtířov - býv. Nuzarov - Vranovské sedlo - býv. Kaplička - Novosedelské Hutě - Nová a Stará Huť - Jindřichova Hora - Černá Řeka - rozcestí Na Stadionce - REZ Bystřice - Pec - Na Šlajfu - Pila - Hadrovec - Domažlice.

Dnes nás čeká víceméně vyjížďka po zpevněných cestách a asfaltkách různých kvalit. Vyjedeme z Domažlic od bývalých kasáren k průmyslové části, kde se napojíme na cyklotrasu „Okruh Hrádek“. Nutno podotknout, že vloni upravená cyklotrasa je z velké části využívána spíše zemědělci než cyklisty a podle toho také tak vypadá. Samá díra, kaluže a bláto a vyjeté koleje od techniky a k tomu již částečně zarůstající – takový je její stav. V Petrovicích u rybníčku pod hospodou se dáme krátce vlevo po silnici a poté vpravo mezi stavení na cestu se zákazem vjezdu, která nás po rovině uprostřed luk a po panelech přivede na hlavní tah od Draženova na Folmavu. Bohužel musíme cca 1,5 km absolvovat vpravo po silnici 1. třídy do Draženova, avšak silnice má širokou krajnici, takže při menším provozu se to snese. V Draženově zabočíme do areálu čerpací stanice a vjedeme na silnici do Klenčí a následně z ní zahneme vpravo přes Ždánov, kolem Pařezova, odbočky do Postřekova (kde stojí ruiny býv. papírny) do Nového Kramolína. Zde můžeme využít k občerstvení dvou restaurací (bude-li ovšem otevřeno), poněvadž jiných možností po cestě již prakticky nebude, na rozdíl od minulosti. V Novém Kramolíně projedeme návsí a za ní odbočíme vlevo do táhlého stoupání po silničce III. třídy. Ač dlouho pošlapeme do kopce, je to snesitelné a příjemná lesní silnička je téměř bez provozu. Vlevo mineme odbočku k televiznímu vysílači na Vraním vrchu, odkud jsou pěkné výhledy na Šumavu a na horizontu si krátce odpočineme a sjedeme do bývalé velké obce Valtířov. Na rozcestí u turistických rozcestníků stávala, dnes v bujném porostu ukryté základy, hospoda a celou cestu lemovaly domy. Ty jejich majitelé, čeští Němci, museli po válce nuceně opustit a noví dosídlenci z východu se zde neuchytili. Tudíž tak rozlehlou ves čekal zánik a demolice. Na její existenci tak upomíná pietně upravené místo s křížkem.

Jelikož jsme si od stoupání trochu odpočinuli, za Valtířovem opět pošlapeme do kopce lesem, ale nic drastického nás nečeká. Až při silnici po levé straně spatříme staré kamenné bednění a křížek, jsme v další bývalé vsi Nuzerov. Po ní, po obou stranách silničky můžeme najít roztroušené zbytky základů či propadlé sklepy. Největší památkou na obec jsou však dva prameny s křišťálovou vodou a obzvláště ten druhý (pod odbočkou na Škarmanku) i se starými kamennými schody, je lidmi hojně využíván. Jsme ve výšce přes 700 m a k nejvyššímu bodu nám zbývá asi ještě 1 km šlapání do kopce. Na předělu silničku křižuje červená turistická značka od Haltravy, která pokračuje vpravo lesní cestou a pěšinou na Vranovské sedlo. Kdo chce, může si tam kolem stožáru sjet a odpočinout si u křížku na lavičce. Dále budeme pokračovat vlevo po silnici od Vranova k Nemanicím. Čeká nás parádní sjezd několika serpentinami, na dlouhém rovném úseku, na jakési lesní louce, stojí po levé straně obnovená kaplička zasvěcená sv. Hubertovi. Samotné místo nese také název Kaplička. Kousek pod ní stávala hájovna, zbořená po r. 1945, jejíž základy jsou ukryty v nepřístupném náletu. Ještě kus pojedeme z kopce a pak musíme sledovat zprava se přidavší cestu se zelenou turistickou značkou a CT č. 33 od Herštejnských Chalup, která pokračuje vlevo po hezké lesní štěrkovce, po níž pojedeme pěkně z kopce až do Novosedelských Hutí. Novosedelské Hutě jsou zapomenutou vískou pod masívem Haltravy a Starého Herštejna a v době totality přežily demolice v pohraničí. Už po asfaltce přijedeme na rozcestí do pomyslného středu osady s dřevěným přístřeškem. Odtud můžeme jet buď vpravo po silničce a CT č. 33 do Nemanic (možnost občerstvení v krámku za lidové ceny) a pak na Starou Huť anebo výše vlevo po neznačené polní cestě. Je to zkratka do Nové Hutě, kde vyjedeme u výstavní, ale opuštěné vily (kdysi penzion) a u rozcestí rovněž s přístřeškem. Napojíme se opět na CT č. 33 od Nemanic. Po CT pojedeme vpravo po úzké asfaltce do Staré Hutě, kde na louce po pravé straně spatříme osamoceně stojící nádražní budovu, avšak bez kolejí. Měla tu být zastávka plánované železnice z Waldmünchenu do Klenčí (pod Haltravou měl být tunel). Jinak Nová i Stará Huť jsou líbivou, polozapomenutou lokalitou pod hřebenem Haltravy, s pěkně upravenými starými usedlostmi rekreačního charakteru. Mírně do kopečka přijedeme na další rozcestí, na kterém CT č. 33 opustíme a zabočíme vpravo na lesní štěrkovou cestu. Ta je zpočátku lehce nakloněná vzhůru a v závěru se její sklon napřímí, ale to už budeme na horizontu nad Jindřichovo Horou, kam sjedeme po polní cestě. Jindřichova Hora (nebo také Plešno, 650 m) je další polozapomenutou osadou s roztroušenými staveními, situovaná na velké louce uprostřed lesů pod hřebenem Haltravy. Na rozcestí s křížkem a dalo by se říct středu osady natrefíme na zelenou turistickou značku, přicházející z haltravského hřebene, a vydáme se po ní vpravo krásnou podhorskou krajinou. Posléze nás čeká ostřejší sjezd po tzv. štětované cestě, tz. vyskládané z kamenů a po které to dost drncá, na hlavní silnici od Klenčí na Lískovou. Tu přejedeme napříč a vystoupáme po asfaltce do další kdysi rozlehlé vísky Černá Řeka. Ještě po válce zde stával např. lovecký zámeček, brusírna skla a dvě hospody. Projedeme dnes už pěkně opravenou zástavbou, na vrcholu se uhneme a stále po asfaltce vpravo sjedeme přes most Černého potoka na bývalou vojenskou cestu s modrou turistickou značkou. Zabočíme na ni do pravého úhlu a za vydatného táhlého stoupání budeme kopírovat pás bývalé železné opony. Posléze přijedeme na rozcestí s přístřeškem a kamenem s vyrytými nápisy, kde modrou značku opustíme a vydáme se pomyslně rovně po před lety vyspravené štěrkové cestě. Vyjedeme pak pod silnicí od Capartic k Čerchovu v místech, kde je v zimě upravovaná lyžařská stopa a tam zabočíme vlevo směrem k oné asfaltce v místě rovného úseku. Cesta se oficiálně jmenuje Stadionka a tento úsek je nazýván Rovinkou. Po Stadionce se dáme vpravo a na rozcestí s přístřeškem vlevo po neznačené úzké asfaltce, tzv. Pecácké cestě. Po krátkém táhlém výšlapu nás čeká určitě nejkrásnější a nejpříjemnější pasáž dnešní vyjížďky a to několikakilometrový sjezd rezervací Bystřice do Pece. Sjezdík se vším, co k němu patří. Několik serpentin, prudší sklon a hlavně nádherný les i s typickým horským, hlubokou strží a scenériemi, jako odněkud ze Šumavy či Jizerských hor.

Po příjezdu na křižovatku se zalehlými zvukovody díky rychlému snížení nadmořské výšky, stočíme své biky vlevo po téže asfaltičce a do Pece se přiřítíme plni euforie z krásného sjezdu. Na pomyslné návsi pod kapličkou (o víkendech zde můžeme v budově OÚ navštívit pěkné Dřevařské muzeum s historií Pece s poutavým vyprávěním p. Riederera) se uhneme vpravo na silnici, profrčíme kolem krámu s hospodou, přejedeme nad Šlajfem silnici od Babylonu a pošlapeme pomyslně rovně po neznačené cestě k Pile (Šnajberku). Čeká nás parádní úsek po zpevněné široké cestě (kudy se vyváželo bahno z babylonského rybníka) podél luk po okraji lesa. Nikam neuhýbáme a s prvními domky přijedeme na úzkou asfaltku, která nás provede pěknou rekreační vískou Pila podél dvou rybníků. U rozcestníků se dáme vpravo, z vrchu se k nám přidá CT „Okruh Hrádek“ a takřka po rovině dorazíme na asfaltovou cyklostezku č. 3 od Babylonu a se zastaveními Čertovské naučné stezky. Zde se dáme vlevo a přijedeme k nefungujícím restauracím na Hadrovci. Za přejezdem se dáme doprava podél kolejí a železniční zastávky a vystoupáme k bývalým železničním strážním domkům u nově postaveného akvaduktu. Zde se napojíme na vznikající cyklostezku u obnovujícího se vodního kanálu Mlynářky, která nás přivede na hráz rybníka v lokalitě bývalé cihelny a papírny. Cesta pak pokračuje po louce k Valše, kam zabočíme vpravo, projedeme kolem zaniklého penzionátu Na Valše a sjedeme na silničku od Pasečnice, po níž vede CT č. 3 od Babylonu do Domažlic. Na ní zahneme vlevo a přes Havlovice dosáhneme chodské metropole.
⋌Petr Bílek