Tip č. 10 – Čerchovskými hvozdy

52 km, převýšení 925 m, nejvyšší bod 1042 m Čerchov: Domažlice - Havlovice - Babylon - Jubilejní hájek - Zelená chýše - Horizontálka - Pod Čerchovem - Malinová hora - Čerchov - Čerchovské sedlo - Kamenná loučka - Lesní chata Pod vodárnou/Bendahutte - Na Zlomu - Zámeček - U Bystřice - Rovinka - Jubilejní hájek - Pod Českou Kubicí - Česká Kubice - Půvabná - Babylon - Na Pohodnici - Na hlavě - Havlovice - Domažlice.

Dnes nás čeká víceméně výšlap po asfaltu či spíše po starých vojenských cestách, vyjma krátkého terénního sjezdu, na nejvyšší horu Českého lesa Čerchov. Z Domažlic vyrazíme po cyklostezce č. 3 přes Havlovice a nádhernou lesní partii po přírodní cestě na Babylon. Z Babylonu pokračujeme po asfaltové cyklostezce č. 3, ale u Koglerova zastavení ji opustíme, nezatočíme doleva, ale jedeme stále po bystřické silnici se zákazem vjezdu, po níž vede CT č. 36 obloukem na Čerchov. Mírně do táhlého stoupání přijedeme na křižovatku lesních asfaltek u Jubilejního hájku s odpočívadlem. Kousek pod křižovatkou směrem k České Kubici stojí pomníček z r. 1928, který zde byl postaven k 10. výročí republiky a byly zde jednotlivě vysázeny všechny stromy rostoucí v čerchovských hvozdech. Odbočíme vpravo do prudšího a táhlého stoupání spolu s červenou turistickou značkou vedoucí od České Kubice. Výšlapem skoro už po rovině se dostaneme ke kouzelnému místu Zelená chýše s lesáckou chaloupkou, která zde stojí už od 20. let min. století. Žízniví se zde mohou napít výtečné vody z pramenu. Od Zelené chýše nás čeká dlouhé stoupání lesem až na tzv. horizontálku, která kopíruje široký průsek, nímž vedla za totality železná opona a v zimě jsou v něm upravované lyžařské stopy. Pohodovým úsekem a posléze ostřejším výšlapem dojedeme na rozcestí Pod Čerchovem k panelce od Capartic na Čerchov, která nese jméno Stadionka (po hraběti Stadionovi). Po panelce ale na Čerchov nepojedeme, to přenecháme terénu neznalým lufťákům.

Z rozcestí krátce sjedeme po panelech a zabočíme vlevo spolu s modrou turistickou značkou do táhlého kopce. Modrá značka nám pak vpravo odbočí k Černé Řece a my pojedeme stále takřka po rovině a vrstevnici úpatím Malinové hory. Mineme odbočku extrémní cyklotrasy č. 36 do Lískové a šlapeme stále jak jinak, než do nakloněné roviny spolu s CT č. 36. Téměř po rovině natrefíme odbočku vlevo, kam směřuje i CT 36, a po panelech vystoupáme k bývalé rotě pohraniční stráže na Malinové hoře. Říká se, že časem by zde měl vzniknout z roty hotel a restaurace, což je ale spíše utopie a za pár let bude nová rota stejně zpustošená jako vedlejší stará. Teď nás nemine nekompromisní výšlap úzkou a rozbitou asfaltku až na hřeben Malinové hory. Od vodárny je přes údolíčko pěkný pohled na čerchovské věže, takže si i krátce odpočineme jízdou z kopce před ostrým výšlapem po panelce od Capartic. Cestou mineme u příkopu pomník zastřeleného příslušníka SOS německým vojákem v r. 1938. Na dohled už máme původní vojenský plot s ostnatým drátem, kterým je vrchol Čerchova stále obehnán, takže vrcholovka už je na dosah. Tu můžeme využít buď u rozhledny Kurzovy věže ve srubu KČT Domažlice anebo v Bistru Čerchov. Budeme-li mít štěstí na dobrou viditelnost, můžeme z rozhledny spatřit všechny nejvyšší šumavské hory (Javor, Roklan, Gr. Falkenstein, Blatný vrch) či opačným směrem Krušné hory a Brdy. Na Alpy si ale musíme počkat do podzimních nebo zimních inverzí a to ještě časně ráno či při západu slunce. Škoda jen, že komunistická armáda těsně před revolucí v r. 1989 zbourala obě kdysi honosné chaty a v jejich sousedství vystavěla obludnou věž a nespočet dnes již polorozpadlých objektů, které mají být i s hospodou-lágrem zlikvidovány a celý vrchol má být zrekultivován.

Z Čerchova sjedeme opět po panelce, avšak v první zatáčce s rozcestníkem Čerchovské sedlo zabočíme vlevo do lesa na lesní stezku spolu se zelenou turistickou značkou. Tu ale záhy opustíme, až spatříme vlevo neznačenou cestu, kterou hojně využívají bavorští turisté či jezdci na koních jako zkratku. Poměrně drsně sjedeme po nesčetných šutrech na štěrkovou cestu a dáme se po ní vpravo a vyjedeme na rozcestí Kamenná loučka. Dále pokračujeme vlevo po trase zimních lyžařských tratí, v dlouhém rovném úseku z kopce mineme oplocenku s tetřevy a dorazíme k dalšímu kouzelnému místu zv. lesní chata Pod vodárnou čili Bendahutte, což je lesácká chata s odpočívadlem a pramenem vody. Pokračujeme už opět spolu se zelenou turistickou značkou a CT č. 36 vlevo, táhlým výšlapem dospějeme k Pavlíkově vyhlídce s odpočívadlem a rozhledem do Bavorska. Odtud nás čeká překrásný a několik kilometrů dlouhý sjezd přes rozcestí Na Zlomu s přístřeškem k dalšímu rozcestí a výhledem na bavorské kopce a k bývalé Bystřici. Čeká nás několik serpentin, za kterými nesmíme pokračovat rovně, ale zabočíme vpravo na štěrkovou a částečně asfaltovou cestu do protisvahu. Je to tzv. Fainova cesta (slepá a končící u hranice pod Brombeerriegelem), která nás provede nad bývalým Zámečkem táhlým, ale příjemným stoupáním. Poté následuje delší sjezd hlubokými lesy pod příkrými svahy, zleva potkáme cestu se zelenou značkou od Bystřice a až na další se uhneme doleva. Pro měkčí povahy bude následující sjezd prudkého sklonu s vymletými koryty od vody a nahromaděnými kameny možná brutální, ale při zvýšené opatrnosti se není čeho obávat. Adrenalinový sjezd nás ´vyplivne´ přímo u bývalého zámečku přestavěného na rotu Pohraniční stráže na Bystřici či správně česky Fuchsově Huti nebo Fichtenbachu. Projedeme vlevo areálem bývalých kasáren, sjedeme bývalou vsí kolem bývalé plovárny pod ruinou školy a na rozcestí se opět setkáme s CT č. 36 a dáme se po ní vpravo po bystřické silnici a do dlouhého a táhlého stoupání. To se srovná až po projetí serpentin na tzv. Rovince, po jejímž projetí nás čeká zasloužený a pěkný dlouhý sjezd s několika zatáčkami hlubokým lesem, kde je i v parném létě příjemný chládek. Na rozcestí u Jubilejního hájku zabočíme vpravo spolu s CT č. 2014 a pokračujeme sjezdem kolem Sv. Václava s odpočívadlem až k místu křížení s cyklostezkou č. 3. Prudce vyšlápneme k hlavního silničnímu tahu od Babylonu na Folmavu a po kamenité cestě přijedeme po nakloněné rovině do České Kubice. Stále se držíme CT, přejedeme silnici od Spálence a zabočíme vpravo k nádraží a kolem bývalého hotelu a dnes nočního klubu Pyramida překonáme drncání po panelech přes překladiště dřeva. Následujeme CT odbočením vpravo do lesa a hezkou lesní cestou, někdy nazývanou ´Půvabnou´ dorazíme do Babylonu.

Držíme se stále CT č. 3, projedeme po zadní hrázi babylonského rybníka a kolem minigolfu U Drlíka vystoupáme k železničnímu přejezdu, za kterým se spolu s CT dáme vlevo na lesní štěrkovou cestu a pěkným úsekem vystoupáme k zemědělské usedlosti Na Pohodnici. Kola avšak stočíme vlevo spolu s CT, mírně do kopce přejedeme hřeben zv. Na hlavě a pěkným sjezdíkem po štěrku ´přifrčíme´ na cyklostezku č. 3 od Domažlic na Babylon nedaleko obnoveného akvaduktu (stále nedokončeného a bez nájezdů pro kola).

Autor: Petr Bílek