„Učitelé i žáci se vžili do rolí pravěkých obyvatel od nejstarších předků člověka až po lovce mamutů doby ledové," popsala Jindřiška Šmídová, zástupkyně ředitele pro 2. stupeň.

Školáci vyráběli sošky Věstonické Venuše, keramické misky i další výrobky, šperky, nacvičovali scénky za života obyvatel jeskyní. Inspirací pro děti byly dokumentární filmy, nahlédnutí do knížek i další materiály promítané na interaktivní tabule.

V tělocvičně školy byla nainstalovaná výstava Exkurze pravěkem. Během její návštěvy se děti dozvěděly informace, které pak následně zužitkovaly v pracovních listech a závěrečném testu. Nejlepší scénky a výrobky byly oceněny sladkou odměnou.