Domažlice – Diskuze o změně názvu ulice U Nemocnice v centru Domažlic postoupily do další fáze. Výbor pro kulturu a cestovní ruch dospěl k doporučení nového názvu.

„Navrhujeme změnit název současné ulice U Nemocnice na nový název U Parku," tlumočil při posledním jednání zastupitelů předseda výboru Vlastimil Konrády.
Nemocnice v centru Domažlic sloužila do konce roku 2005, poté zůstal areál opuštěný, koupila jej firma Lidl, ale protože územní plán neumožňuje v této loklaitě výstavbu prodejny, je v současné době na prodej. V roce 2013 v areálu došlo k demolici veškerých budov. Nová nemocnice slouží již deset let v ulici Kozinova na západním okraji města.

Na paradoxní název ulice U Nemocnice, ve které nemocnice není, upozornil na předchozím jednání zastupitelů Jan Látka (ČSSD): „Název U Nemocnice je dnes zavádějící. Pro někoho, kdo neví, kde dříve byla nemocnice, je to matoucí," uvedl.

„Třeba ve Spálené ulici popel už taky není," s nadsázkou uvedla ve facebookové dikuzi Domažlického deníku čtenářka Mirka Havlová.

Ve zmíněné ulici sídlí část městského úřadu, soukromá zdravotnická zařízení i záchranná služba. „Přejmenování ulice by přineslo náklady v souvislosti s pořízením nových hlavičkových papírů a podobných věcí. Je potřeba zvážit, zda je vzhledem k výši nákladů nutné změnu provést," připomněl v reakci na stanovisko výboru k přejmenování ulice starosta Miroslav Mach (SPMD).

Přejmenování ulic ve městě je v pravomoci zastupitelstva. Jen tento 21členný sbor může rozhodnout o změně. „Tomu své doporučení předkládá rada města, která získává podklady od výboru. Ten může navrhnout i více návrhů, rada pak zastupitelům doporučí jeden z nich," popsal obecný postup v této záležitosti místostarosta Zdeněk Novák (SPMD).