Objekt bez charakteristických prvků doby výstavby, s prostou vysokou sedlovou střechou, o zastavěné ploše 245 m2, byl původně varnou městského pivovaru.

Byl postavený před více než 300 lety. Žádné doklady nebo výkresy se nezachovaly. V historických materiálech se dozvídáme jen to, že do roku 1882 se v objektu vařilo dobré pivo „Malvas" a jeho součástí je i tzv. „Svatá studna". Historici se nebojí použít termínu „odnepaměti". Právo várečné získaly Domažlice od panovníka v roce 1288.

V pozemkové knize, knihovní vložce 671, se uvádí: Podle návěští c. k. okresního soudu v Domažlicích ze dne 15. 2. 1872 se ukládá právo vlastnické: a) právovárečnému měšťanstvu v Domažlicích na 1/2, b) obci Domažlické na 1/2".

Podle rozsudku C. k. okresního soudu v Domažlicích ze dne 29. 10. 1888 ukládá se právo vlastnické celé obci Domažlické.
V roce 1888 se domažličtí hasiči stěhují do uvolněného objektu varny a ta do tehdy moderně dostavěného městského pivovaru (1876 – 1898). Objekt musel být pro účely hasičů opraven. Hasiči tam přestěhovali veškeré nářadí, které tehdy vlastnili – žebříky, trhací háky, sekery, ruční vědra, ruční stříkačky. Později auta a další nutné vybavení. V podkroví byl zřízen byt.

Dne 2. 4. 1954 podle vládního nařízení č. 90/1950 sb. ukládá se vlastnické právo hasičského skladiště č. p. 91 pro Čs. stát – MNV Domažlice.
Československý stát , konkrétně MěstNV Domažlice prodal objekt v roce 1970 Jednotě – lidovému spotřebnímu družstvu v Domažlicích se sídlem v Horšovském Týně.

V roce 1994 pak Západočeské konzumní družstvo prodalo objekt soukromému podnikateli.

V roce 1968 započala jedna z největších investičních akcí hasičů, a to výstavba nové požární zbrojnice na tzv. Husím parku. Slavnostní otevření se konalo v roce 1970. Dnes jsou společně v novém moderním areálu sbor dobrovolných hasičů s profesionálním hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje.
Vraťme se však k původní Staré hasičárně. Věřím, že splnila své poslání. V období více než 300 let se v objektu vařilo pivo a poté zde měli domažličtí hasiči pod křídly města svoji základnu.

Dnes však zčásti ubouraný původní objekt (musel ustoupit rozšiřovanému silničnímu průtahu), nedělá centru Domažlic žádnou reklamu, ba naopak. Mluvil jsem se současným majitelem. Situaci si uvědomuje, má v prostoru bývalých kasáren připravenou novou provozovnu pro svoje podnikání „Autoskla". Říká: „Vím, opravovat staré by bylo vyhazování peněz. Na novou provozovnu nemám peníze a konečně výhodné místo se bojím opustit".

Chci věřit tomu, že majitel brzy řešení ve prospěch města i svého podnikání, najde.

Autor: Karel Frait