Obrovské úsilí stojí zaměstnankyně domažlické školní jídelny udržování kuchyně, zázemí a skladů v takovém stavu, aby prostory odpovídaly všem hygienickým předpisům.

„Čtyřicet let starý areál si zaslouží kompletní a důkladnou rekonstrukci. Jen enormní úsilí pracovnic může za to, že prostory pro skladování a vaření jsou ještě ve vyhovujících podmínkách," říká domažlický starosta Miroslav Mach.

„Teče voda z potrubí, protéká podlahou, jsou vlhké stěny, jsou třeba úpravy strojů, rozvodů elektřiny," vyjmenovává starosta.

Rada města odsouhlasila pořízení projektové dokumentace na zásadní rekonstrukci. „Ta by měla být hotová zhruba v listopadu, do jara bychom měli získat všechna potřebná povolení a vybraná firma by mohla zahájit práce v květnu 2015," odhaduje Mach s tím, že stavba potrvá minimálně čtyři měsíce.
Tím by se omezení dotklo na několik týdnů i školáků.

Školní jídelna v Komenského ulici denně vaří pro školáky z obou domažlických škol i pro další klienty, výpadek během rekonstrukce zasáhne téměř 1700 strávníků.

„Pro obě školy je to 1400 obědů denně. Je otázkou, zda by tuto kapacitu dokázala nahradit jiná kuchyně ve městě," zamýšlí se už dopředu ředitel školy Ivan Rybár.

Předběžně by se výpadek stravování mohl řešit podle některé z nyní zvažovaných variant. „Buď zajištění náhradního školního stravování, nebo udělení několika dní ředitelského volna, nebo můžeme požádat krajský úřad o výjimku, podle které bychom nebyli po přechodnou dobu rekonstrukce povinni zajišťovat školní stravování," vyjmenoval Rybár.

„Odhadujeme, že náklady by mohly být okolo 15 milionů korun, vše záleží na částkách, se kterými půjdou firmy do výběrového řízení," říká závěrem starosta.