„Začínal jsem v Domažlicích jako řadový policista na obvodním oddělení, kde jsem strávil celkem čtyři roky na ulici. To jsme měli ještě služebnu v budově, kde nyní sídlí městská knihovna. Po čtyřech letech jsem začal pracovat jako instruktor na výcviku střelecké a bojové přípravy policistů, kde jsem byl dva roky. Pak jsem šel studovat bakaláře na Policejní akademii v Praze. Po tříletém studiu jsem se vrátil zpět do Domažlic, kde jsem působil jako zpracovatel. Po nějaké době jsem jako řadový kriminalista přešel na domažlickou kriminálku a dálkově začal studovat magistra v Praze, abych si doplnil vzdělání. V průběhu studia jsem se stal vedoucím oddělení obecné kriminality v Domažlicích, kde jsem působil šest let. Pak jsem dostal nabídku pracovat na Krajském ředitelství Policie ČR v Plzni, odboru obecné kriminality. Přijal jsem ji a působil jsem tam celkem čtyři roky,“ prozradil Petr Kuneš.

Aby se Petr Kuneš mohl stát šéfem domažlické policie, musel zvládnout náročné výběrové řízení. „Jsem rád, že se mi to podařilo. Znám zdejší prostředí i kolegy, což je pro mě určitá výhoda. Navíc jsem v Plzni získal velmi cenné zkušenosti,“ pokračuje nový policejní šéf, který je i vášnivým sportovcem. Má rád běžky, cyklistiku a tenis. Je ženatý a má dvě děti.

CHCE ZASTAVIT RŮST NÁSILÍ
Jednou z jeho priorit v nové funkci je vytvořit klidnější podmínky pro práci policistů. „Kontrola podřízených je nutná, ale musí se dělat s mírou. Nechci nikomu nepřiměřeně šlapat na paty. Myslím si, že když se policista do práce těší a má na ni klid, jeho výkon je výraznější. Další mojí prioritou je prohloubit spolupráci se státním zastupitelstvím, soudem, policií SRN a městskou policií. Myslím, že zde jsou rezervy nejen ve spolupráci, ale především v komunikaci,“ pokračuje Kuneš.

Základy tvrze objevené ve Vidicích
Tvrz objevená ve Vidicích čeká na další archeologický výzkum

Podle jeho slov se policisté musí zaměřit na násilnou trestnou činnost, která v regionu roste, a také na nehodovost, zapříčiněnou požíváním alkoholu a omamných látek před jízdou.„Bagatelní trestná činnost, jako jsou například krádeže, krádeže vloupáním a ostatní majetková trestná činnost, se podle statistik snižuje. Také na drogové scéně máme v okrese Domažlice velice dobré výsledky. Daří se nám tuto trestnou činnost potírat. Co nás ale v současné době trápí, je nárůst násilné trestné činnosti, jako jsou například pouliční rvačky, nebezpečné vyhrožování, mnohdy i se zbraní, a výtržnosti. To je způsobeno především migrací cizinců, jejich zaměstnáváním načerno a zřizováním pokoutních ubytoven,“ dodává Kuneš s tím, že velmi důležité je také to, aby byli policisté vidět v ulicích a aby se zlepšila komunikace s občany. I na tom chce nový šéf policie zapracovat a policii tím chce posunout ve společnosti k heslu Pomáhat a chránit.