Ocenění si v Praze převzala od organizátora hodnotícího projektu, organizace HealthCare Institute, ředitelka nemocnice Alena Vyrutová.

Uvedla, že ocenění je výsledkem týmové práce všech zaměstnanců od lékařů, přes sestry až po pracovnice úklidu.

„Spokojenost pacientů sami sledujeme a vyhodnocujeme celý rok. Výsledky jsou kontinuálně velmi pozitivní, takže dobré umístění není až takovým překvapením. A že jsme přímo v čele žebříčku? To je příjemné, povzbuzující ale zároveň i zavazující, abychom nepolevovali, protože případný ústup z předních pozic by byl za rok či dva o to víc vidět," uvedla Alena Vyrutová.

Soutěže se účastní nemocnice z celé republiky. Sledují se zvlášť velká, státem řízená zdravotnická zařízení včetně fakultních nemocnic a zvlášť ostatní nemocnice. Hodnotí se pak v kategoriích ambulantní péče, hospitalizační péče, v oblasti spokojenosti zaměstnanců a v oblasti finančního zdraví. Vyhlašují se první tři místa v každé kategorii. Ta se pak zveřejňují i za jednotlivé kraje.

Výsledky v oblasti bezpečnosti a spokojenosti pacientů nesestavuje porota, ale závisí přímo na samotných pacientech. Ti v nemocnicích vyplňují dotazníky. Nejlepší známky od ambulantních pacientů obdržela právě Domažlická nemocnice.

„Ve sledovaném období od února do srpna vyplnilo v nemocnici dotazníky téměř 900 ambulantních pacientů," řekla náměstkyně ředitelky pro ošetřovatelskou péči Jana Boučková s tím, že jsou tázáni například na předávání informací ze strany lékaře či zdravotních sester, na úroveň ošetření, na čekací doby, ale i na čistotu prostředí nebo pocit soukromí při vyšetření a debatě s lékařem.

Na druhém místě za Domažlickou nemocnicí skončila další nemocnice skupiny Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a to Klatovská nemocnice, a na třetím pražská Thomayerova nemocnice.

Celostátní hodnotící projekt Nemocnice roku připravuje HealthCare Institute od roku 2006. Účastní se ho stále více nemocnic. Letos se jich zapojilo 156 ze zhruba 180 nemocničních zařízení v zemi.

Autor: Jiří Kokoška