„Nabízíme prostředí, které už samo o sobě uzdravuje.“ Tak popisuje nemocnici v Domažlicích, která je doslova na kraji města v přírodě, její ředitel Petr Hubáček.

Pane řediteli, jak hodnotíte uplynulý rok? Co se podařilo v nemocnici v Domažlicích zlepšit, pořídit anebo vybudovat?
Rok 2018 pro nás byl velkou výzvou. Stabilizovali jsme personální situaci, obnovili jsme přístrojovou techniku a vybavili oddělení na špičkovou úroveň. Pořídili jsme mimo jiné novou věž pro laparoskopické operace, ultrazvukové přístroje, plicní ventilátory, infuzní pumpy a dávkovače roztoků, vybavení RHB, dále speciální lůžka pro intenzivní a resuscitační část a v neposlední řadě monitory životních funkcí s telemetrií a defibrilátory. Plánovaná modernizace vybavení nemocnice bude dokončena v roce 2019 v celkové hodnotě 40 milionů korun. Přijali jsme koncepci rodinné nemocnice, tedy nemocnice otevřené a vstřícné s atmosférou rodinného prostředí. Například nastávajícím maminkám umožňujeme pobyt a sdílení šťastných chvilek příchodu nového člena rodiny i s tatínkem nebo dětmi. V podstatě se rodina na období během porodu může přestěhovat k nám.

Jaká je vize na rok 2019? Plánujete nějaké větší investice a případně do čeho?
V letošním roce dokončíme modernizaci přístrojové techniky, plánujeme rozšíření portfolia poskytovaných služeb v oborech chirurgie, vnitřní lékařství a gynekologie a porodnictví. Jedním z hlavních cílů je otevřít oddělení urgentního příjmu. Již se instaloval systém centrálního klíče nutný pro bezpečnost personálu, klientů i nemocnice. Provedeme také modernizaci všech pokojů pro klienty. Vzhledem ke zneužívání parkovišť u nemocnice plánujeme zavést vjezdový systém s výhodou pro klienty a zaměstnance nemocnice. A podobně jako vloni se chystáme uspořádat mnoho naučně zábavných aktivit pro děti a obyvatele Domažlicka. Nebudou chybět ani setkání s obyvateli.

Jaké odbornosti máte u vás v nemocnici? Kolik zde pracuje lékařů a v jakých oborech konkrétně dokážete pacientům pomoci? 
Poskytujeme erudovanou zdravotní péči v oborech chirurgie, vnitřní lékařství, dětské a novorozenecké, gynekologie a porodnictví, samozřejmě s nimi pevně svázané ARO a jednotka intenzivní péče. Benefitem pro obyvatele je, že máme vlastní oddělení následné péče. Lůžková kapacita je dvě stě. V hlavním pracovním poměru u nás pracuje 330 zaměstnanců, z toho 49 lékařů.

Kolik pacientů ročně projde vaší nemocnicí?
Ošetření v Domažlické nemocnici vyhledalo v roce 2018 ambulantně skoro 62 tisíc nemocných, dalších téměř osm tisíc bylo hospitalizováno. Mezi nimi nejsou započítáni ti, které například praktický lékař či specialista odeslal k vyšetření na CT, RTG, do laboratoře a podobně. Dá se obecně říci, že vzhledem k počtu obyvatel Domažlicka (60 tisíc), vyhledal prakticky každý pomoc v naší nemocnici.