Pořadatelem projektu hodnotícího nemocnice České republiky je organizace HealthCare Institute, která výsledky vyhlásila v úterý večer v rámci odborné konference Efektivní nemocnice, která se vzhledem k okolnostem konala v online podobě.

Ředitel domažlické nemocnice Petr Hubáček přebíral dvě ocenění již během loňského ročníku. Opakovaný úspěch přisuzuje kvalitní týmové práci jak zdravotnického, tak i nezdravotnického personálu. „Jsme jeden tým a držíme při sobě. V tom se nic nezměnilo a to je důvod, proč jsme v anketě opět úspěšní,“ uvedl Petr Hubáček.

Zmínil i současnou epidemii koronaviru, která prý také stojí za letošním úspěchem domažlické nemocnice. „Myslím, že letos nás do popředí posunula i pandemie koronaviru. V jarní vlně, kdy anketa také probíhala, byl náš okres jedním z nejpostiženějších regionů v zemi a hospitalizovali jsme tedy i velké množství pacientů s nemocí covid-19. A myslím, že v této situaci nás pacienti a vůbec veřejnost začala vnímat ještě intenzivněji jako důležitého partnera regionu a jako dobrého a potřebného souseda, na kterého se mohou spolehnout. Uděláme vše pro to, aby to tak bylo i v dalších letech, i když tu už doufejme žádná koronavirová pandemie nebude,“ vysvětluje Petr Hubáček podíl epidemie na úspěchu nemocnice v letošní anketě.

Do tohoto celostátního projektu se každoročně přihlásí okolo stopadesáti nemocnic, které mezi sebou soutěží v kategoriích Bezpečnost a spokojenost hospitalizovaných pacientů, Bezpečnost a spokojenost ambulantních pacientů, Nemocnice pro život, Bezpečnost a spokojenost zaměstnanců, Finanční zdraví nemocnic a Online komunikace. Nemocnice Plzeňského kraje jako celek (Skupina Nemocnice Plzeňského kraje) ovládly hned tři z uvedených kategorií. Především zaznamenaly úspěch v dílčích anketách hodnocení spokojenosti pacientů, z jejichž výsledků vyplývá, že nemocnice Plzeňského kraje patří k celorepublikové špičce. Excelují v rychlosti a organizaci přijetí pacienta do nemocnice, zlepšení stavu pacienta při pobytu v nemocnici nebo třeba při ověřování jména pacienta před zákrokem a celkovou spokojeností s přístupem lékaře.