„Praktičtí lékaři v celé zemi postupně stárnou a praxí ubývá. To se děje i na Domažlicku. Dohodli jsme se proto se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, že tuto primární zdravotní péči nabídneme přímo v nemocnici,“ říká ředitel nemocnice Petr Hubáček s tím, že ordinace bude plnit tři základní role.

Bude registrovat mladé lidi, kteří odchází z péče dětských praktiků, případně i dospělé, kteří v oblasti Domažlicka nemohou najít praktického lékaře. Za druhé nabídne registraci klientům sociálních pobytových zařízení, kteří mají často praktika i mimo Plzeňský kraj. „Takto ho budou mít blíž a naše lékařka bude za nimi do těchto domovů také zajíždět. Navíc někteří starší klienti potřebují příležitostně nemocniční hospitalizaci a my budeme mít přehled o jejich zdravotním stavu přímo z první ruky,“ doplňuje Petr Hubáček.

Kovo Junior je soutěž ve zručnosti, při které žáci prezentují své dovednosti výrobou zadané součásti, měřením přesnými měřidly i teoretickým testem.
Strojní mechanici soutěžili v Domažlicích, montovali upínku

A v neposlední řadě bude ambulance pomáhat s běžnými vyšetřeními a ošetřeními ostatním interním ambulancím.

Kardiologickou ambulanci povede přímo primář interního oddělení Ondřej Dostál, který je atestovaným kardiologem a angiologem. Oboru, jež se zabývá onemocněním srdce a cév, se věnuje již od začátku své lékařské praxe, mj. na II. interní klinice kardiologie a angiologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. „V ambulanci se budeme zabývat diagnostikou, dispenzarizací a léčbou pacientů s kardiologickými potížemi. Tito pacienti stále přibývají,“ říká primář.

A péči v kardiologické ambulanci doplní i ordinace angiologie. Bude se zabývat diagnostikou a léčbou pacientů s nemocemi krevních či lymfatických cév. „Jedná se o neinvazivní, například medikamentózní léčbu. Ale budeme velmi úzce spolupracovat i s cévní ambulancí spadající pod naše chirurgické oddělení a v případě potřeby konzultovat i možnosti operativního zákroku, nebo i méně invazivních takzvaných endovaskulárních výkonů,“ doplňuje primář Ondřej Dostál.

Ordinace nemocnice otevře v průběhu dubna.